VODIČ ZA CARINSKE OBAVEZE I POREZE

Naučite osnove carinjena i poreza prilikom slanja pošiljki širom sveta.

Brižljivo pakovanje pošiljki u odgovarajuće kutije i materijale obezbeđuje da pošiljke stignu sigurno i netaknute na svoje odredište:.

Dokumena, Rezervni delovi, Trgovački uzorci, Proizvodi i Robe

Sugerišemo da sve vrste Dokumenata i Proizvoda pakujete u standardne veličine: Koverte i Kutije: Koverte i Kutije – BOXes.

Izračunavanje Carine

Bez obzira na to da li je pošiljka poklon ili ne, ona još uvek mora proći postupak uvoza kako je određeno carinskim zakonom u odredišnoj zemlji primaoca. Pošiljka se carini carinom na osnovu zemlje porekla, vrednosti i količine, ali ne i namene. Carinske pošiljke podležu carini ili porezu na robu prilikom prevoza preko međunarodnih granica.

Obračun carine zavisi od procenjene vrednosti pošiljke koja podleže carinjenju. U svrhu ovog izračunavanja, carinskoj robi treba dati klasifikacioni kod koji je poznat kao kod harmoniziranog sistema, tkzv. HS code.

Ovaj sistem je uspostavila i dodelila Svetska carinska organizacija (World Customs Organization ) i nastavlja se razvijati.

Ko je Odgovoran za Plaćanje ?

Plaćanje carina i poreza obično je odgovornost primaoca pošiljke, iako DHL Express pruža mogućnost vlasnicima DHL računa da ih uplate za svoje klijente.

U tom slučaju, DHL nakon isporuke pošiljke faktuririše pošiljaocu troškove za carine i poreze koji su plaćeni u njihovo ime na odredištu, plus mala administrativna naknada.

Oporezivanje Preko Granica

Porez se nameće na robu kada se kreće preko političke granice (iako neke zone slobodne trgovine postoje širom sveta). Porezi su obično povezani s protekcionizmom, ekonomskom politikom ograničavanja trgovine među narodima i sl.

Porez se obično uvodi na uvoznu robu, mada se ponekad može nametnuti i za izvoznu robu.