Speedy GONZALES

Zvučno ime koje se pamti lako

Zapravo, to je nova usluga za slanje standardnih pošiljki po modelu: Iz Srbije u sve zemlje sveta po fiksnim cenama.

Praktično,
prvi put i na novi način omogućili smo jednostavno slanje pošiljki za sva Fizička lica i Dijasporu, Pravna lica i Preduzetnike.

Zaista, gledano iz Srbije, svet nikada nije bio bliži. 

Nakon neophodne registracije, veoma je bitno da naglasimo da su tačnost podataka o Primaocu i Pošiljaocu, kao što su: ime i prezime, (naziv firme), adresa, telefon i e-mail, izuzetno važni za nesmetano lokalno preuzimanje i potom uručenje pošiljke u inostranstvu.

Sugerišemo posebnu pažnju na tačnost unetih podataka.

Misija i Ciljevi

Naši ciljevi su da na jednom mestu uslišimo potrebe dijaspore, pojedinaca i preduzetnika, malih, mini i mikro preduzeća, agencija, udruženja građana, i sl. i ponudimo jedinstveno rešenje. Uz jednostavan online Portal i informacione tehnologije, omogućili smo savremenu globalnu mrežu avio saobraćaja, u svemu prema IATA međunarodnim standardima za prevoz roba.

Naša misija je da, razumejući potrebe i očekivanja dijaspore, fizičkih lica i male privrede, pojednostavimo usluge međunarodnog avio transporta, a da pri tome ponudu svedemo na standardne pošiljke i fiksne cene za sve destinacije u svetu.

Kvalitet usluga pružamo sa ličnom dozom posvećenosti, sa idejom da najpre informišemo a potom i edukujemo, a sa posebnim osvrtom na unapređenje i lakoću poslovanja u izvoznim poslovima.

Napokon, cilj nam je da sve Vaše ideje za izvoz roba i usluga iz Srbije učinimo mogućim.
Sledite naš novo moto:
Srbija i svet na dohvat ruke !

Informaciona rešenja i politika kvaliteta

Koristeći savremena informaciona rešenja, sveli smo upotrebu štampanih dokumenata na minimalni nivo, a sve u cilju brige i doprinosa u rastućim trendovim zaštite životne sredine, a sa posebnim osvrtom i ciljem održivog razvoja male privrede u Republici Srbiji i pospešenja izvoznih poslova.

Naši svi budući ciljevi u svemu se oslanjaju na efikasan pristup upravljanju sistemom menadžmenta kvalitetom, a koji se izražava u ISO standardu: ISO 9001:2015

Zaštita poverljivih informacija u svemu je uređena Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti

Podrška, pitanja i odgovori

Kako svaka nova usluga iziskuje pravilno razumevanje i početno podešavanje, za bilo koju vrstu podrške možete pregledati ponuđene odgovore na FAQ stranicama. Ukoliko taj nivo razumevanja nije dovoljan, uvek nas možete kontaktirati.

Ukoliko imate pitanja ili probleme u razumevanju procesa naručivanja usluge međunarodnog slanja pošiljki, slobodno nas kontaktirajte na email: [email protected] ili putem SMS chat-a na jedinstven Viber ili WhatsApp broj: +381 652 652 381

Pošalite SMS. Naš tim za podršku pružiće potrebne odgovore.

Poslovni podaci

Net Logist doo
Sales Office – Kablarska 3, 11040 Beograd, Srbija

PIB:       106616720
MB:        20645385
ŠD:         4791
Tel:        +381 652 652 381
E-mail:   [email protected]
Web:      www.gonzales.rs

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES