1. OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Speedy GONZALES - uslovi korišćenja

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, u celosti upravlja, kreira i nudi internet interaktivnu online platformu pod zvučnim imenom: Speedy GONZALES (u daljnjem tekstu „Speedy GONZALES”) za poslove online web shop-a i posredovanja u isporuci pošiljki u međunarodnom avio prevozu i izvozu, obezbeđujući što je moguće jednostavniji proces registracije,  naručivanja, obeležavanja, zakazivanja preuzimanja, štampanje podataka potrebnih za izvršenje, generisanje AWB broja, praćenje pošiljaka i uručenje, kao i druge funkcije povezane s osnovnim uslugama.

OPŠTI USLOVI

Član 1.

Opšti uslovi primenjuju se na korišćenje usluga portala Speedy GONZALES, i ostalih funkcija portala od strane Registrovanog korisnika. 

Član 2.

Avio prevoz pošiljki u međunarodnom saobraćaju podleže odgovarajućim uslovima i odredbama o pružanju usluga prevoza, a koje Registrovani korisnik prihvata neizostavno i u celosti. 

Član 3.

Registrovani korisnik može koristiti usluge Speedy GONZALES samo u svrhe iznete u prvom stavu.
Nije dopušteno:
menjati, ometati, onemogućavati rad ili narušavati sigurnosne mere i kontrole Speedy GONZALES, i ostale funkcije portala;
prepravljati, izbeći, zameniti, ukloniti, deaktivirati ili na drugi način zaobići sve zaštitne mehanizme Speedy GONZALES portala;
pokrenuti potprograme za ometanje, rastaviti delove izvornog koda, izmeniti osnovnu ideju funkcije algoritma i strukturne organizacije Speedy GONZALES portala.

Član 4.

Korisnik mora biti registrovan i odobren kao Registrovan korisnik za aktivno korišćenje usluga Speedy GONZALES.

Registracija novog korisnika obavlja se unošenjem potrebnih podataka u online formu za registraciju. 

Ispunjavanjem registracijskog obrasca i slanjem zahteva, novi korisnik prihvata Opšte uslove korišćenja. Nakon izvršene provere dostavljenih podataka novi korisnk se aktivira i postaje Registrovan korisnik.

Potvrda o registraciji i odobrenoj aktivaciji dostavlja se na e-mail korisnika. Aktivne usluge Speedy GONZALES portala dostupne su za Registrovanog korisnika.

Član 5.

Kada Registrovani korisnik naručuje usluge Speedy GONZALES, i pri tome unosi potrebne podatke za mesto i adresu preuzimanja, kao i podatke o mestu i adresi isporuke pošiljke, tj. vrši “naručivanje pošiljke”, to ne predstavlja u isto vreme i Ugovor o prevozu. 

Ugovor o prevozu biće sklopljen tek kada za označenu pošiljku Speedy GONZALES preda potrebne podatke i generiše AWB broj kod avio prevoznika. 

Generisanje AWB broja i dalji poslovi u prevozu i isporuci pošiljke, upravljaju se prema odgovarajućim Uslovima i odredbama o pružanju uslugama u avio prevozu.

Član 6.

Registrovani korisnik prihvata da Speedy GONZALES može da izmeniti funkcije i usluge, kao i cene usluga, ili da prilagodi ili izmeni portal drugim IT-rešenjem prema potrebama poslovanja u odgovaraućem trenutku.

Usluge naručene do tog trenutka biće izvršene prema prethodno postignutim uslovima pre izmena.

Član 7.

Svi tekstovi, grafička rešenja, korisnički interfejs, baze podataka, zaštitni znak, logotip i programski kod (“Sadržaj”) uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajn, strukturu, odabir, izražavanje, “izgled i utisak”, kao i sam raspored takvog Sadržaja na portalu Speedy GONZALES, u vlasništvu su ili pod nadzorom i licencnim pravima Net Logist doo,  i podželu zaštiti autorskih i srodnih prava, a prema Zakonima o zaštitnim znakovima te drugim pravima intelektualnog vlasništva. 

Osim kako je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja platforme Speedy GONZALES, nijedan deo sadržaja ne sme se kopirati, reprodukovati, ponovno objavljivati, učitavati, prenositi ili na bilo koji način distribuirati na bilo koji drugi računar, server, web stranicu ili drugi medij za objavljivanje ili distribuciju, a bez izričitog i prethodnog pristanka Net Logist doo. 

Član 8.

Registrovani korisnik odgovoran je za sve svoje lične aktivnosti sprovedene na portalu Speedy GONZALES uključujući, ali bez ograničenja, upotrebu resursa, ostavljanje potrebnih podataka, pakovanje sadržaja pošiljki, kao i drugih funkcija obaveštavanja i informisanja, a u skladu sa Zakonom zaštiti podataka o ličnosti.

Član 9.

Registrovani korisnik drži u tajnosti svoje parametre za pristup portalu, i bez dopuštenja ne sme neovlašćeno prenositi svoja prava trećim licima, niti otkrivati drugim neovlašćenim korisnicima.

Registrovani korisnik priznaje vlastitu odgovornost za čuvanje, rukovanje i upotrebu podataka na portalu Speedy GONZALES, a takođe i u vezi sa sadržajem pošiljki naručenim za preuizimanje i isporuku, pod punom materijalnom i zakonskom odgovornošću

Registrovani korisnik se slaže da će neizostavno obavestiti Net Logist doo o bilo kojem neovlašćenom korišćenju i upotrebi odobrenog naloga, (lozinke) ili bilo kakvom drugom kršenju odredaba tajnosti i sigurnosti.

Pravno lice kao Registrovani korisnik. 

Unutar firme Odgovorno lice imenuje Ovlašćeno lice za pritup portalu, obaveštava o stepenu tajnosti podataka, i uređuje odnose i prava pristupa portalu. 

Imenovano Ovlašćeno lice u okviru Pavnog lica, a koje ima pristup portalu Speedy GONZALES, koristiti sve funkcije portala u ime i za račun Pravnog lica pod punom materijalnom i zakonskom odgovornošću, i biva odgovorno za sadržaj pošiljke.

Član 10.

Registrovani korisnik preduzima sve potrebne korake kako bi se osigurao da ne prenosi niti prima bilo kakve računarske viruse, crve ili druge programe koji bi mogli ili su namenjeni oštećenju, ometanju, presretanju ili eksproprijaciji bilo kojeg dela sistema, sadržaja podataka ili informacija koje pruža Net Logist doo.

Član 11.

Registrovani korisnik osigurava i garantuje da su sve informacije koje pruža na portalu Speedy GONZALES potpune, tačne i proverene.

Registrovani korisnik isključivo je odgovoran za bilo kakvu štetu ili posledicu koja može nastati korišćenjem lažnih, netačnih ili nepotpunih podataka, kao i za sam nedozvoljen sadržaj pošiljke.

Član 12.

Registrovani korisnik prihvata da Speedy GONZALES snosi troškove obrade zahteva za lokalno preuzimanje, i da Speedy GONZALES može zahtevati od Registrovanog korisnika nadoknadu troškova u slučaju da Registrovani korisnik ne pripremi pošiljku za preuzimanje određenog dana, u mestu, u zakazano vreme i datum.

Član 13.

Net Logist doo prikuplja, čuva i obrađuje lične podatke koje Registrovani korisnik pruža na platformi Speedy GONZALES, i to u meri koliko je potrebno za pružanje usluga, a u skladu sa važećim zakonima i Politikom privatnosti podataka. 

Odredbe o čuvanju i privatnosti podataka dostupni su na stranici “Zaštita privatnosti” a koja se nalazi u podnožju web stranice portala Speedy GONZALES.

Član 14.

Usluge i podaci o uslugama Speedy GONZALES pružaju se “onakvim kakvi jesu”. 

Net Logist doo u najvećoj mogućoj meri dopuštenoj zakonom, odriče se svih garancija, bilo direktnih, indirektnih, zakonskih ili drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na indirektne garancije o prodaji usluga i nepovredivosti prava trećih lica u vršenju usluga. 

Net Logist doo i ugovorno povezani partneri, njihove podružnice ili agenti ne daju nikakve izjave niti garancije o tačnosti, potpunosti, sigurnosti ili pravovremenosti izvršenja usluga, sadržaja pošiljki, ili informacija koje se pružaju van portala Speedy GONZALES

Nijedna informacija dobijena putem portala Speedy GONZALES neće stvoriti garancije za koje Net Logist doo izričito ne navodi u ovim Uslovima.

Član 15.

U meri u kojoj to dopušta zakon, ni u kojem slučaju Net Logist doo i njegovi ugovorno vezani partneri, podružnice ili agenti neće biti odgovorni za bilo koju slučajnu, indirektnu, kaznenu ili posledičnu štetu, izgubljenu dobit ili štetu nastalu zbog izgubljenih podataka ili prekida poslovanja ili na drugi način koji proizlaze iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluga Speedy GONZALES, bilo na principu garancija, ugovora, ili bilo koje druge pravne forme.

Bez ograničavanja prethodno navedenog, u meri dopuštenoj važećim zakonom, ni u kojem slučaju Net Logist doo neće snositi ukupnu odgovornost za bilo kakvu štetu (direktnu ili na neki drugi način) ili gubitak, bez obzira na oblik tužbe ili potraživanja, bilo u ugovoru, deliktu ili na drugi način, a koji premašuje vrednost od 100 EUR. 

U meri dopuštenoj zakonom, pravni lekovi navedeni u ovim uslovima su isključivi i ograničeni su na ona potraživanja koja su izričito predviđena ovim Uslovima.

Član 16.

Registrovani korisnik ovime se odriče u korist Net Logist doo u najvećoj mogućoj meri protiv svih odgovornosti, troškova, zahteva, uzroka tužbe, štete i izdataka koji su nastali ili su na bilo koji način povezani s kršenjem bilo koje odredbe iz uslova korićenja platforme Speedy GONZALES, a koji su kroz ponudu usluga nedvosmisleno i jasno istaknuti i označeni.

Član 17.

Registrovani korisnik može prekinuti upotrebu aktivnih usluga na portalu Speedy GONZALES u bilo koje vreme prema vlastitom nahođenju.

Nakon takvog obustavljanja ili raskida, Registrovani korisnik mora odmah:
(a) prestati koristiti portal Speedy GONZALES
(b) izbrisati sve kopije koje je možda napravio, kao i
(c) zatražiti formalno brisanje iz liste Registrovanih korisnika.

Registrovani korisnik se slaže da Net Logist doo neće biti odgovoran njemu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakav prekid ili obustavu pristupa portalu Speedy GONZALES

Član 18.

Net Logist doo može u bilo kojem trenutku izmeniti Uslove korišćenja platforme Speedy GONZALES

Net Logist doo blagovremeno obaveštava sve korisnike o svim promenama Uslova korišćenja platforme Speedy Gonzales i to u tekstualnom obliku (npr. putem platforme ili putem e-pošte) uz naznaku “Obavešenje o promenama Uslova“). 

Promene Uslova stupaju na snagu u odnosu na korisnike, a ugovorni odnos se nastavlja pod izmenjenim Uslovima ako se Registrovani korisnik ne usprotivi tim promenama u roku od četiri (4) nedelje nakon prijema Obaveštenja o promenama putem pisanog obaveštenja.

Smatra se da je ovaj rok ispunjen sve dok se prigovor ne dostavi Net Logist doo u navedenom roku 

Net Logist doo će takođe u pisanoj formi obavesti i upozoriti Registrovanog korisnka o promenama na gore navedene posledice propusta prigovora.

Član 19.

Uslovi korišćenja portala Speedy GONZALES uređeni su zakonima zemlje u kojoj Net Logist doo ima sedište, a u meri u kojoj ti zakoni nisu u suprotnosti sa obaveznim zakonskim odredbama država članica EU-a, Povelji Ujedinjenih nacija, Ugovorima o međunarodnoj prodaji i razmeni robe, s jedne strane, i krajnjih korisnika kao primaoca pošiljki i njihovim sedištem,  mestom rada ili prebivališta u inostranstvu.

Svi sporovi koji mogu da proisteknu iz ugovornih odnosa podležu isključivoj nadležnosti suda u kojem Net Logist doo ima sedište, kao ugovorni subjekt u pružanju usluga Speedy GONZALES u posredovanju u isporuci pošiljki u međunarodnom avio prevozu.

Definicije:

’Registrovani korisnik’ – misli se na lica koja imaju registrovan i validiran nalog na portalu Speedy GONZALES

’Usluge’ – misli se na poslove posredovanja u Uslugama isporuke dokumenata i paketa u međunarodnom transportu, pod trgovačkim nazivom: Speedy GONZALES.

‘Air Waybill’ – AWB broj je tovarni list u međunarodnom vazdušnom avio transportu kojeg izdaje avioprevoznik. AWB je dokumenat koji prati pošiljku do krajnjeg odredišta. AWB se izdaje za svaku pošiljku posebno.

Obavezan sadržaj AWB-a regulisan je međunarodnim standardima utvrđenim od strane IATA (Udruženje međunarodnih avioprevoznika)

2. OPŠTI USLOVI TRANSPORTA

USLOVI I ODREDBE PREVOZA

Prilikom naručivanja usluga Speedy GONZALES Vi, kao Registrovani korisnik, u daljem tekstu: “Pošiljalac”, slažete se u svoje ime i u ime Primaoca pošiljke, u daljem tekstu: (“Primalac”) i bilo koga drugog koga zanima pošiljka da se primenjuju ovi Uslovi i Odredbe međunarodnog prevoza.

„Pošiljka” označava sva Dokumenta i Pakete koji putuju pod jednim tovarnim listom, (AWB brojem), i koji se mogu preneti na bilo koji način koji se odabere, uključujući avio, drumski ili bilo koji drugi način prevoza. 

“Tovarni list” ili AWB broj, uključuje bilo koji identifikacioni broj Pošiljke (Paketa ili Dokumenata) a koji su generisali automatski sistemi od strane Speedy GONZALES, i to poput nalepnice, barkoda, tovarnog lista ili otpremnice, kao i bilo koju njihovu elektronsku verziju. 

Svaka Pošiljka transportuje se na bazi ograničene odgovornosti kako je ovde navedeno. Ako Pošiljalac zahteva veću zaštitu, osiguranje se može dogovoriti uz dodatnu cenu. 

 1. Postupak Carinjenja

Speedy GONZALES sa ugovornim Partnerima u prevozu može u ime Pošiljaoca ili Primaoca obavljati bilo koju od sledećih aktivnosti radi pružanja svojih usluga: 

 • dovršiti sve dokumente, izmeniti kodove proizvoda ili usluga i platiti sve carine, poreze ili potrebne kazne  prema važećim zakonima i propisima, tkzv. „Carinaski troškovi”,
 • delovati kao špediterski agent za potrebe carinske i izvozne kontrole, a za Primaoca isključivo u svrhu određivanja carinskog posrednika za obavljanje carinjenja u zemlji prijema,
 • preusmeravanje Pošiljke na carinskog posrednika Primaoca, ili drugu adresu Primaoca a na zahtev bilo koje strane u posredovanjnu (Pošiljaoca ili Primaoca), za koje Speedy GONZALES smatra da imaju razumna ovlašćenja, uz dodatne troškove koje plaća Pošiljalac.
 1. Neprihvatljive Pošiljke

Pošiljka se smatra neprihvatljivom ako:

 • se ne podnosi carinska deklaracija kada to zahtevaju važeći carinski propisi,
 • sadrži falsifikovanu robu, životinje, poluge plemenitih metala, valutu, drago kamenje; oružje, eksploziv i municiju; ljudski ostatke; ilegalne predmete poput slonovače i narkotika,
 • klasifikovani kao opasan materijal, opasna roba, zabranjeni ili ograničeni artikli od strane IATA (International Air Transport Association), ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport Regulation on dangerous goods) ili drugih relevantnih organizacija, označeno kao ‘opasne materije’ (“Dangerous Goods”),
 • adresa Primaoca nije tačna ili nije pravilno označena ili je pakovanje Pošiljke neispravno ili neodgovarajuće za siguran prevoz uz uobičajenu pažnju i rukovanje, ili
 • sadrži bilo koju drugu stavku za koju Speedy GONZALES odluči da se ne može nositi sigurno ili legalno.

ZABRANJENI PROIZVODI I OPASNE MATERIJE 

 

 1. Isporuke i neisporučive Pošiljke

Pošiljke se ne mogu isporučiti na poštanski pretinac, (poštansko sanduče) ili poštanski broj. Pošiljke se dostavljaju na adresu Primaoca koju je dao Pošiljalac, ali ne nužno i lično imenovanom Primaocu. Pošiljke na adrese sa središnjim prijemnim područjem biće isporučene u to područje i spremne za lokalno preuzimanje.

Speedy GONZALES sa ugovornim partnerima može obavestiti Primaoca o nadolazećoj isporuci ili propuštenoj isporuci pošiljke. Primaocu se mogu ponuditi alternativne mogućnosti isporuke, kao što je dostava drugog dana, bez potrebe za potpisom, preusmeravanjem ili preuzimanjem na servisnom mestu i sl. Pošiljalac može isključiti neke mogućnosti dostave na svoj lični zahtev.

Ako se zaključi da je Pošiljka neprihvatljiva kao što je opisano u Stavu 2, ili je podcenjena u carinske svrhe, ili se Primalac ne može razumno identifikovati ili locirati, ili Primalac odbija primiti pošiljku ili platiti carinu ili druge troškove pošiljke, Speedy GONZALES će koristiti razumne mere i nastojati da pošiljku vrati Pošiljaocu o trošku Pošiljaoca, u suprotnom se pošiljka može uništiti, odložiti ili prodati bez ikakve odgovornosti prema Pošiljaocu ili bilo kome drugome, a prihodi se primjenjuju na carine, tročkove manipulacije pošiljke i povezane administrativne troškove, dok se ostatak prihoda od prodaje vraća Pošiljaocu. 

Speedy GONZALES ima pravo uništiti svaku pošiljku za koju bilo koji zakon sprečava vraćanje Pošiljaocu, kao i pošiljke opasne robe.

 

 1. Inspekcijski nadzor

Speedy GONZALES i ugovorni partneri imaju pravo otvoriti i pregledati Pošiljku bez prethodnog obaveštenja iz bezbednosnih, sigurnosnih, carinskih ili drugih regulatornih razloga

 

 

 1. Troškovi prevoza i naknade

Za fakturisanje troškova u avio prevozu Pošiljki Speedy GONZALES uzima se veća, tj. preovlađujuća veličina za težinu. To može biti Volumetrična težina za pošiljke koje su kabaste, (koje sadrže malu težinu a zauzimaju veliku zapreminu), ili Stvarna težina pošiljke u kg.  Svaka Pošiljka se može ponovno izmeriti (težina i dimenzije) i na taj način utvrditi stvarni iznos troškova prevoza.

Svaka pošiljka ima svoju težinu u kg i zapreminu u cm3

Volumetrična težina je računska vrednost težine pošiljke i izračunava se kao proizvod (visine A, dužine B, i širine C) kutije u cm podeljeno sa 5000.

Vtežina = (A x B x C/ 5000   kg.

Kada  Speedy GONZALES deluje u ime Primaoca, sve zavisne troškove i nakanade snosi Pošiljalac,  za troškove kao što su: drugi dospeli troškovi, ili carinske obaveze u ime Pošiljaoca ili Primaoca. Plaćanje carine može se zatražiti i pri isporuke pošiljke u inostranstvo.

Ako Speedy GONZALES sa ugovornim partnerima iskoristi svoj kredit kod carinskih organa ili izvrši depozit za bilo koju carinsku obavezu ili postupak, a u ime i za račun Primaoca koji nema račun kod carinskog organa, Speedy GONZALES ima pravo na nadoknadu u istom iznosu od strane Pošiljaoca.

 

 1. Odgovornost Speedy GONZALES-a

6.1. Odgovornost Speedy GONZALES-a u pogledu bilo koje Pošiljke koja se prevozi vazdušnim putem (uključujući pomoćni drumski prevoz ili zaustavljanja na putu) ograničena je Montrealskom konvencijom (Montreal Convention) ili Varšavskom konvencijom (Warsaw Convention), ako je primenjivo, ili u nedostatku takve Konvencije, na donju od (i) trenutno tržišnu ili deklariranu vrijednost, ili 

(ii) 19 Posebnih Prava Prevoza (Special Drawing Rights) po kilogramu (približno 26,00 USD po kilogramu). Ta se ograničenja primenjuju i na sve vrste prevoza, osim ako se Pošiljke prevoze samo drumskim putem, kada se primenjuju donja ograničenja.

Za prekogranične pošiljke koje se prevoze u drumskom saobraćaju, dgovornost Speedy GONZALES-a je ili će se smatrati ograničenom Konvencijom o međunarodnom drumskom prevozu robe, (Convention for the International Carriage of Goods by Road – CMR) na nižu od (i) trenutne tržišne vrednosti ili deklarisane vrednosti, ili 

(ii) 8.33 Posebna prava prevoza po kilogramu (Special Drawing Rights) (približno 14,00 USD po kilogramu). Takva ograničenja primenjivaće se i na nacionalni drumski prijvoz u nedostatku bilo kakvih obaveznih ili nižih granica odgovornosti u važećem nacionalnom saobraćajnom pravu.

Ako Pošiljalac smatra da su ova ograničenja nedovoljna, mora dati posebnu Izjavu o vrednosti robe i zatražiti osiguranje kako je opisano u Stavu 8. ili sklopiti vlastite aranžmane za Osiguranje pošiljke.

Odgovornost Speedy GONZALES-a strogo je ograničena na direktan gubitak i oštećenje same Pošiljke, i na ograničenja po kilogramu, iskazana gore u Stavu 6. 

Sve druge vrste gubitka ili štete isključene su (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, prihode, kamate, buduće poslovanje), bez obzira da li je takav gubitak ili oštećenje direktno ili indirektno, pa čak i ako je Speedy GONZALES skrenuo pažnju na rizik od takvog gubitka ili oštećenja..

6.2. Speedy GONZALES sa ugovornim partnerima uložiće sve razumne napore da isporuči Pošiljke prema redovom rasporedu isporuke i u očekivano vreme, ali ti rasporedi nisu obvezujući i nisu deo Ugovora o prevozu. Speedy GONZALES nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao usled kašnjenja, ali za određene pošiljke, Pošiljalac može zatražiti ograničenu naknadu za kašnjenje prema uslovima i odredbama garancija za povraćaj novca usled kašnjenja, koje se određuje za svaki pojedinačni slučaj.

 

 1. Rešavanje prigovora

Svi zahtevi i prigovori moraju biti podneti Speedy GONZALES-u u pisanom obliku u roku od dvadeset (20) dana od datuma kada je Speedy GONZALES prihvatio Pošiljku, u suprotnom Speedy GONZALES neće snositi nikakvu odgovornost. Potraživanja po prigovoru ograničena su na jedno potraživanje po Pošiljci, čije će podmirivanje biti potpuno i konačno podmirivanje za sve nastale gubitke ili štete povezane sa tom Pošiljkom..

 

 1. Osiguranje Pošiljke

Speedy GONZALES bi mogao obezbediti mogućnost pokrića i osiguranja koje obuhvata vrednost Pošiljke u vezi sa gubitkom ili oštećenjem, ali pod uslovom da Pošiljalac u pisanoj formi uputi Speedy GONZALES-u zahtev, uključujući isticanje napomene za potrebom dodatnog osiguranja i plaćanja premije za vrednost sadržaja Pošiljke. 

Osiguranje Pošiljke ne pokriva indirektne gubitke ili štete, niti gubitke ili štete pruzrokovane kašnjenjima.

 

 1. Okolnosti koje su izvan Speedy GONZALES kontrole

Speedy GONZALES nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu u okolnostima izvan Speedy GONZALES kontrole, to uključuje ali se ne ograničava na:

 • električno ili magnetsko oštećenje ili brisanje elektronskih ili fotografskih slika, podataka ili snimaka,
 • bilo koji nedostatak ili karakteristike povezana sa prirodom pošiljke, čak i ako je to poznato Speedy GONZALES-u,
 • bilo koji čin ili propust osobe koja nije zaposlena ili povezana sa Speedy GONZALES-om i ugovornim partnerima, npr. Pošiljalac, Primalac, treća strana, carinski ili drugi državni službenik i sl.
 • usled “Više sile” (Force Majeure) – npr. zemljotres, ciklon, oluja, uragan, poplava, magla, rat, avionska nesreća, embargo, pobuna, građanski rat ili industrijska katastrofa,

 

 1. Garancije i obeštećenja Pošiljaoca

Pošiljalac će obeštetiti i držati Speedy GONZALES bez odgovornosti za svaki gubitak ili štetu proizašlu iz razloga što Pošiljalac ne poštuje sledeće garancije i izjave:

 • ako podaci koje je dostavio Pošiljalac ili njegovi predstavnici nisu potpuni i tačni;
 • Pošiljka je prihvatljiva za transport prema gore navedenom u Stavu 2;
 • Pošiljka je pripremljena i zapakovana u sigurnim prostorijama od pouzdanih osoba, zaštićena od neovlašćenog otvaranja tokom priprema, skladištenja i bilo koje vrste transporta do Speedy GONZALES-a;
 • Pošiljalac je poštovao sve važeće carinske, uvozne, izvozne norme i zakone, zakone o zaštiti podataka, moguće sankcije u zemlji uručenja, embargo i druge zakone i propise; i
 • Pošiljalac je pribavio sve potrebne saglasnosti u vezi sa ličnim podacima koje dostavlja Speedy GONZALES-u, uključujući i podatke Primaoca koji su potrebni za prevoz, carinjenje i dostavu, kao što su naziv, adresa, e-mail i broj mobilog telefona.

 

 1. Usmeravanje

Pošiljalac pristaje na sva usmeravanja i preusmeravanja Pošiljke, uključujući i mogućnost da se pošiljka može prevesti preko čvornih mesta sa zaustavljem u tranzitu.

 

 1. Merodavno pravo

Svaki spor koji proizlazi iz ili je na bilo koji način povezan sa ovim Uslovima i Odredbama prevoza biće podložan, a u korist Speedy GONZALES-a, u neisključivu nadležnost sudova i uređen zakonom zemlje porekla Pošiljke, tj. adrese Pošiljaoca, i neopozivo se podvrgava toj nadležnosti.

 

 1. Razdvojivost

Netačnost ili nepovedivost bilo koje odredbe neće uticati na bilo koji drugi deo ovih Uslova i odredbi prevoza. 

3. SLANJE OPASNIH MATERIJA

OPASNE MATERIJE

PREVOZ OPASNE ROBE

Speedy GONZALES oslanja se na etablirane prevoznike opasne robe, kao vodećih transportnih i logističkih firmi, koji se pridržavaju sledećih propisa:

 • IATA za prevoz robe u vazdušnom saobraćaju, primenjiva u svim zemljama koje deluju u skladu s propisima ICAO i kao i svaka druga vazduhoplovna firma prema IATA propisima,
 • ADR prevoza u drumskom saobraćaju primenjivog u svim zemljama koje su usvojile konvenciju o ADR-u u svom zakonodavstvu i dodatno u Evropi, u skladu sa direktivama EU-a o prevozu opasne robe,
 •  Na sve ostalo primenjivo je nacionalno zakonodavstvo, zavisno o poreklu, tranzitu i odredištu pošiljke.

Ako niste sigurni koji se propisi odnose na Vas, obratite se našoj službi za korisnike: [email protected]

Pogledajte detaljnu izjavu ZABRANJENI PROIZVODI I OPASNE MATERIJE 

Speedy GONZALES ne prihvata opasne materije

NAKNADE ZA OPASNU ROBU

Pošiljke opasne robe uvek podležu dodatnim troškovima.

VAŽNE ČINJENICE I INFORMACIJE

Prevoz opasne robe je rizičan ako se sadržaj ne upakuje ispravno ili se ne rukuje ispravno. 

Ako je roba sakrivena, deklarisana na pogrešan način, ili je ostala potpuno neprijavljena, pogrešno zapakovana ili pogrešno označena, narušava zdravlje i sigurnost ljudi i opreme u avio prevozu. 

Da li ste znali da se u nekim slučajevima aromatizovana hrana, parfemi, hemikalije i elektronska oprema mogu klasifikovati kao opasna roba? 

Ako razmišljate o slanju takvih roba, bilo za ličnu ili komercijalnu upotrebu; blagovremeno proverite i potražite savet stručnjaka za opasnu robu. Ako imate nedoumice, potražite tehnički list sa podacima o sigurnosti materijala da biste utvrdili može li se proizvod zaista poslati i dostaviti kao uobičajena pošiljka. 

U ovom slučaju Speedy GONZALES zahteva od pošiljaoca da pošiljku deklariše kao “Nije ograničena” – “Not Restricted” ili “nije ograničena prema posebnoj odredbi AXX” na tovarnom listu. 

ODGOVORNOST POŠILJAOCA

Pošiljaoc je odgovoran za deklarisanje, pakovanje i označavanje opasne robe. Speedy GONZALES ne prihvata opasnu robu, osim u određenim ograničenjima za različite proizvode i usluge koje se nude i samo pod određenim uslovima za pošiljke na suvom ledu, UN 1845. 

Izbegavajte rizik od nanošenja štete i izbegavajte novčane kazne vodeći računa da vaša pošiljka ne sadrži neprijavljene ili nekompatibilne opasne materijale. Za neke stvari može se sumnjati da su opasne robe (na primer, rezervni delovi), tako da možete izbeći da se odloži ili zaustavi pošiljka dodavanjem u svoju dokumentaciju reči “Nije ograničeno” – “Not Restricted”, kad se to odnosi na odgovarajuću vrstu robe. 

Svaka osoba, pojedinac, firma ili subjekat identifikovan kao Pošiljalac na tovarnom listu zakonski je odgovoran da osigura 100% poštovanje IATA propisa o opasnoj robi. 
Ova odgovornost postoji i za pošiljke koje sadrže litijumske baterije, a zapravo ne pripadaju ili je nije napravila osoba, pojedinac, firma ili subjekat identifikovan na tovarnom listu. 

SAVET STRUČNOG LICA

Ako želite poslati pošiljku sa opasnim materijama, bitno je da se obratite stručnjaku za opasnu robu. Ako niste sigurni koji se propisi odnose na Vas, obratite se našoj Službi za korisnike: [email protected]

4. ZABRANJENA I OGRANIČENA ROBA

ZABRANE I OGRANIČENJA

Sledeća ograničenja odnose se za sve usluge koje se nude na našoj web stranici. Veoma je preporučljivo proveriti politiku i status odabrane robe jer mogu postojati druga ograničenja.

Takođe preporučujemo da se obratite Carinskoj službi u zemlji prijema u koju želite poslati robu, jer svaka država ima drugačija pravila o tome što će biti prihvaćeno u zemlji prispeća pošiljke. 

Ako želite savet o tome da li su vaši predmeti zabranjeni ili ne, obratite se našem timu za korisnike: [email protected]

ZABRANJENI PREDMETI

Sledeći predmeti NISU prihvatljivi za prevoz u avio saobraćaju. Na ovom popisu nalaze se predmeti koji su zabranjeni za prevoz bilo kojim zakonom, odredbama ili statutom bilo koje savezne, državne ili lokalne uprave bilo koje države od, do ili kroz koje se stvari mogu prevoziti. 

Za međunarodni prevoz mogu postojati i dodatne zabrane za stvari koje određuje zemlja odredišta. Speedy GONZALES može prema vlastitom nahođenju odbiti prevoz i drugih predmeta koji nisu navedeni u nastavku:

Ove smernice su obavezujuće i eksplicitne, i odnose se na sve pošiljke u avio saobraćaju, podeljene u četiri osnovne kategorije:

I   – ZABRANJENI proizvodi,
II  – FALSIFIKOVANI proizvodi, 
III – LITIJUMSKE baterije, i 
IV – OPASNE materije

– – – – – – – – – – – 

I   – ZABRANJENI proizvodi

 Sledeće vrste roba potpuno su ZABRANJENE i nisu prihvatljive za transport ni pod kojim uslovima:

 • Žive životinje (uključujući, ali ne ograničavajući se na sisare, gmizavce, ribe, beskičmenjake, vodozemce, ptice, insekte, larve i insekte),
 • Lovački (životinjski) trofeji, životinjski delovi poput slonove kosti i peraje morskih pasa, životinjski ostaci ili pepeo, nusproizvodi životinjskog porekla,
 • Ljudski ostaci ili ljudski ostaci kao pepeo u urni,
 • Poluge (od bilo kojeg plemenitog metala)
 • Gotovina (kao zakonsko sredstvo plaćanja – novčanice, kovanice) i putnički čekovi, 
 • Drago i poludrago kamenje (rezano ili nerezano, polirano ili nepolirano),
 • Vatreno oružje, imitacija vatrenog oružja, delovi vatrenog oružja, municija, eksplozivi / eksplozivne naprave,
 • Ilegalna roba, poput krivotvorene robe, opojnih droga i narkotika, i
 • Druge vrste robe čiji je prevoz zabranjen bilo kojim zakonom, propisom ili statutom bilo koje savezne, državne ili lokalne vlasti bilo koje zemlje do ili kroz koju se pošiljka može prevoziti.

Ako ste u nedoumici u pogledu uslova za prihvatanje vaših pošiljki i roba, molimo vas da se informišete pre slanja .

 

II  – FALSIFIKOVANI proizvodi

Politika bezbednosti navodi da nije dozvoljeno slati falsifikovanu robu kroz mrežu avio saobraćaja u inostranstvu. Speedy GONZALES ne želi biti povezan sa falsifikovanom robom, te će u slučaju sumnje da se takva roba prevozi, obavestiti Carinu.

Ukoliko Vam je roba ponuđena po izuzetno niskoj ceni za robu poznatih brendova koja se prodaje putem web prodavnica ili drugih kanala, možete pretpostaviti da se radi o falsifikovanoj robi.

Najčešće kopirana roba poznatih brendova su:

– Cipele
– Odeća
– Tašne
– Skupoceni satovi
– CD i DVD
– Parfemi
– Elektronika

U većini zemalja je zabranjeno uvoziti falsifikovanu robu koju će Carina, nakon što se dokaže da se radi o falsifikovanoj robi, istu konfiskovati i kazniti Primaoca u zemlji prijema, i preduzeti odgovarajuće mere prema Pošiljaocu.

III – LITIJUMSKE baterije

Bezbedan transport litijumskih baterija je presudan za osiguravanje isporuke vaše pošiljke u inostranstvu.

Ono što treba da znate:

 • Litijumske baterije su klasifikovane kao opasne materije,
 • Postoje propisi za transport litijumskih baterija,
 • Neispravne ili oštećene baterije nisu dozvoljene,
 • Pošiljalac je zakonski odgovoran za usklađenost i bezbedan transport litijumskih baterija,
 • Nisu sve vrste litijumskih baterija prihvatljive za transport,
 • Speedy GONZALES ne poseduje Export Account za transport litijumskih baterija,

 

Dozvoljeno slanje baterija

Paket sa opremom koja sadrži manje od 2 baterije ili 4 ćelije – prihvaćen je za transport bez oznake litijumske baterije.

Primer: Paket koji sadrži prenosni računar može da ima instaliranu 1 litijum-jonsku bateriju i 2 male litijumske baterije veličine novčića.

Nije dozvoljeno

Litijumske baterije za koje se zna ili se sumnja da su neispravne, oštećene ili povučene iz upotrebe, predstavljaju visok sigurnosni rizik za osoblje i imovinu i ni u kom slučaju nisu dozvoljene za transport.

Kada se zna ili sumnja da je litijumska baterija zatvorena u prenosni računar, mobilni telefon ili drugi uređaj, neispravna ili oštećena ili povučena iz upotrebe, baterija se mora ukloniti iz pošiljke.

IV – OPASNE materije

Opasna roba ( Dangerous Goods, ili skraćeno DG), takođe poznata kao opasane materije (HAZMAT – “HAZardous MATerials”) su sve supstance ili materijali koji mogu predstavljati nerazuman rizik po zdravlje, sigurnost i imovinu.

Prepoznavanje opasne robe prvi je korak ka smanjenju rizika koje robe ili materije predstavljaju odgovarajućom ambalažom, komunikacijom, rukovanjem i odlaganjem.

Ono što treba da znate:

 • Postoje propisi o slanju opasnih materija,
 • Pošiljalac je zakonski odgovoran za poštovanje propisa,
 • Speedy GONZALES poseduje zvanični DG Export Account UN 1845 za slanje zamrznute robe na suvom ledu,
 • Speedy GONZALES mora biti obavešten o nameri da se isporuči opasna roba,
 • Pošiljke opasne robe podležu dodatnim troškovima.

 

Šta spada u opasne materije i robe ?

Propisi uključuju posebna pravila za pravilno pakovanje opasne robe, označavanje kutija i prijavljivanje robe na otpremnim dokumentima.

Napomena:
Speedy GONZALES nema odobren Export Account za slanje opasne robe. 

Roba sa ovim karakteristikama smatra se opasnom (neiscrpnom):
• Radioaktivne supsance,
• Zapaljive materije,
• Ekspolozivi,
• Korozivne materije,
• Otrovne supstance,
• Oksidirajuće materije,
• Infektivni materijal,
• Ostali regulisani materijali,

Imajte na umu da:
Elektronska oprema, parfemi, pa čak i arome za hranu mogu se klasifikovati kao opasne materije. Neki materijali ili hemikalije mogu imati karakteristike zbog kojih postaju štetni u određenim okolnostima.

Bezbednosni list materijala ili sigurnosni list proizvođača pruža informacije za identifikaciju i klasifikacije sadržaja.

Doplate za opasnu robu
Prevoz opasne robe zahteva dodatne mere, kao što su oznake na transportnim jedinicama, deklaracije za državna tela i špeditere, rukovanje dokumentima itd. Opasna roba je predmet lokalnih i/ili državnih DGR taksi koje se naplaćuju zasebno. Prevoz opasne robe uvek podleže dodatnim troškovima.

OGRANIČENI PREDMETI

Sledeći predmeti NEĆE biti prihvaćeni za prevoz osim ako se ne dogovori drugačije. Da bi se postigao takav dogovor-poslovni aranžman, potrebno je da predmeti budu odobreni za prevoz i da se pismeno evidentiraju sa Pošiljaocem.

 • Antikviteti i umetnička dela čija je vrednost pošiljke veća od 500.000 EUR.
 • Banderole / poreske nalepnice čija je pošiljka veća od 500.000 EUR.
 • Cigarete, cigare, duvanski proizvodi i elektronske cigarete čija je vrednost pošiljke veća od 500.000 EUR.
 • Opasna / hazardna roba koja uključuje, ali ne ograničavajući se na parfeme, robe za brijanje, aerosole, zapaljive stvari, suvi led, biološke materije, klasifikovanu UN-ovu opasnu robu i bilo koju robu navedenu kao takvu u propisima Međunarodne asocijacije za vazdušni saobraćaj (“IATA”), Sporazum o opasnoj materiji u Drumskom saobraćaju i prometu robe (“ADR”) ili međunarodni propisi o pomorskoj opasnoj robi (IMDG).
 • Prigodne kovanice i medalje s pojedinačnom vrednošću ili ukupnom vrednošću pošiljke većom od 2000 EUR.
 • Finansijska i monetarna roba – primeri uključuju, ali nisu ograničeni na aktivirane SIM kartice za mobilne telefone, prazne ili aktivirane kreditne ili debitne kartice, prazne čekove, ulaznice za događaje, karte na lutriji, novac ili poštanske naloge, pretplaćene telefonske kartice, ulaznice, putničke čekove, vaučere / žetone, neiskorišćene markice itd. Primenjivo na sve pošiljke u vrednosti većoj od 500 000 EUR.
 • Nakit i satovi i pojedinačne vrednosti veće od 5.000 EUR. Vrednost Pošiljke ne sme biti veća od 100.000 EUR,
 • Medicinski Cannabis,
 • Igračke pištolja, delovi vatrenog oružja, noževi i replike municije (uključuje puške, kundake pušaka, okidačke mehanizme, zavrtnje i matice, itd. koji su proizvedeni za jedinstvenu svrhu stvaranja funkcionalnog vatrenog oružja)

5. UPUTSTVO ZA LITIJUMSKE BATERIJE

LITIJUMSKE BATERIJE

Zbog sve veće brige o sigurnosti koje postavlja avio industrija, u svemu i u saglasnosti sa ICAO-IATA Propisima kojima se regulišu isporuke litijumskih baterija, znatno su pooštrene mere i avio prevoznici stoga moraju strožije sprovoditi propise.

Siguran prevoz takvog sadržaja vazdušnim putem i potpuno poštovanje ICAO-IATA Propisa zakonska je odgovornost pošiljaoca. S obzirom na tu činjenicu, IATA je izradila vodič koji pomaže avio prevoznicamia da razumeju i poštuju Propise.

Pošiljke koje sadrže litijumske baterije, za koje su potrebne oznake ‘litijumske baterije‘ ili nalepnice za ‘litijumske baterije’ zahtevaju posebno odobrenje i najavu za prevoz opasne robe.

Litijumske metalne baterije pakovane u skladu s članom II Uputstva za pakovanje 968 (labavo upakovane litijumske metalne baterije) zabranjene su u mreži avio prevoza koju koristi Speedy GONZALES.

Litijum-jonske baterije pakovane u skladu sa Uputstvom za pakovanje 965 zabranjene su u putničkim avionima.

Za dodatne informacije obratite se našem osoblju.

VAŽNO !

Litijumske baterije, za koje je poznato ili se sumnjaju da su neispravne ili oštećene, predstavljaju visoki bezbednosni rizik za osoblje i imovinu i nisu dozvoljene u avionima ni pod kojim uslovima. 

 

Kada se zna ili se sumnja da je oštećena ili neispravna litijumska baterija zatvorena u laptop računaru, mobilnom telefonu ili drugom uređaju, baterija se mora ukloniti pre predaje pošiljke.

6. SAVETI ZA PAKOVANJE

PAŽLJIVO PAKOVANJE POŠILJKI

Speedy GONZALES pošiljke mogu preći hiljade kilometara sofisticiranom globalnom mrežom avio prevoza da bi stigle do svojih odredišta. Mreža avio prevoznika čini sve što može kako bi osigurala da se pošiljke uvek isporuče na vreme i u ispravnom stanju.

Pakovanje sadržaja u odgovarajuću ambalažu doprinosi kvalitetu prevoza kako bi pošiljke bile sigurne i netaknute tokom transporta.

ASPEKTI PAKOVANJA - Procenite

U cilju sprečavanju oštećenja robe tokom avio prevoza, ključno je da roba bude kvalitetno upakovana. Procena potreba za pakovanjem važan je korak kojim se utvrđuje šta je najbolje za vrstu robe koja se želi poslati.

Ključni aspekti pakovanja odnose se na:

 • Težinu robe
 • Cenu robe
 • Propise u vezi sa robom,
 • Lomljivost – Krtost, i sl.

Sugerišemo da pre slanje pošiljki oabvezno pogledate savete za pakovanje, pogledati: Pakovanje pošiljki.

7. CARINSKI SAVETI

VODIČ ZA CARINSKE OBAVEZE I POREZE

Osnovni principi o carinjenju robe i obavezi plaćanja poreza koje treba znati pre slanja pošiljki.

IZRAČUNAVANJE CARINE

Za tip korisnika: Personal i Dijaspora, bez obzira na to da li je pošiljka koju šalju fizička lica Pokloni (Gifts) ili Lične stvari (Personal Items), a koje pri tome nisu namenjene daljoj prodaji, ove vrste pošiljki još uvek moraju proći carinski postupak prilikom uvoza u zemlji Primaoca, kako je određeno carinskim zakonima zemlje primaoca. 

Primer za to su nova pravila koja je uvela EU, i koji su počeli da važe od Jula 2021. godine. Pogledajte: 2021 – Novi carisnki propisi EU

U načelu, Pošiljka se može cariniti carinskom stopom na osnovu zemlje porekla, vrednosti i količine robe, ali ne i namene. Carinske pošiljke podležu carini i/ili porezu na dodatu vrednos prilikom prevoza preko međunarodnih granica.

Obračun carine zavisi od procenjene vrednosti pošiljke koja podleže carinjenju. U svrhu ovog izračunavanja, carinskoj robi treba dati klasifikacioni kod koji je poznat kao kod harmonizovanog sistema, tkzv. HS code.

HS code sistem uspostavila je i dodelila Svetska carinska organizacija (World Customs Organization ) i nastavlja se razvijati.

PLAĆANJE CARINE I POREZA

Vrsta pošiljki: Paketi, za sve tri kategorije korisnika: Personal, Business i Dijaspora, isporučuju se na paritetu DAP-(Delivery At Place). DAP-Incoterms 2000.

To znači da plaćanje uvoznih carina i poreza u na paritetu – DAP ukoliko su neophodni, padaju na obavezu Primaoca pošiljke u zemlji prijema.

DAP – (Delivery At Place) – U načelu znači: Pošiljalac je dužan da obavi potreban carinski postupak prilikom izvoza robe, a Primalac je odgovoran za carinjenje i plaćanje svih carina u zemlji prijema robe.

Vrsta pošiljki: Paketi, za tip korisnika: Business, označena kao Redovan izvoz- Export robe koji prati izvozna faktura, podleže izvoznom carinjenju u Republici Srbiji, a Pošiljka se isporučuju na paritetu DAP-(Delivery At Place).  DAP  – Incoterms 2000.

Plaćanje carina i poreza u zemlji prijema pada na teret i odgovornost Primaoca pošiljke.

 

PREKOGRANIČNO OPOREZIVANJE

Porezi za plaćanje se nameću kao vid taksi na robu kada se kreće preko političkih granica (iako neke zone slobodne trgovine postoje širom sveta). Porezi su obično povezani s protekcionizmom, ekonomskom politikom ograničavanja trgovine među narodima i sl.

Porezi se obično uvode na uvoznu robu, mada se ponekad može nametnuti i za izvoznu robu.

Pošiljke koje sadrže Dokumenta ne podležu postupku carinjenja.

POŠILJKE KOJU ŠALJU FIZIČKA LICA

Personal i Dijaspora

Pošiljke koje šalju fizička lica same po sebi nisu komercijalne prirode. 

Drugim rečima, pošiljke koje šalju fizička lica su Dokumenta, ili Pokloni (Gifts) ili Lične stvari (Personal Items).

Ove vrsta pošiljki nisu komercijalne prirode i ne podleže tretmanu i postupku izvoznog carinjenja. Međutim, to  ne znači da u zemlji prijema, ova vrsta pošiljki ima isti tretman. U zemlji prijema važe lokalna pravila carinskih vlasti. (Najčešće su pravila slična ili identična, ali treba imati saznanje i ako je moguće izvršiti proveru pre slanja pošiljke). Posebno obratiti pažnju na nove Propise EU koji su stupili na snagu u Julu 2021. – Novi carinski propisi EU

Ako postoje, porezi i carinski troškovi obično se uvode na pojedine vrste robe, ili za količine za koje se proceni da mogu imati komercijalni karakter. 

Pošiljke koje sadrže Dokumenta poslate od strane fizičkih i pravnih lica, Business, Personal i Dijaspora, ne podležu postupku carinjenja.

VAŽNO !

Carine i porezi nisu uključene u cene prevoza
Carinske vlasti u zemlji Prijema pošiljke određuju da li se primenjuju bilo koje carine i porezi tek kada pošiljka stigne na odredište.

To se bazira na podacima navedenim na profakturi, AWB dokumentu, carinskoj deklaraciji, posebno za svaki sadržaj pošiljke, deklarisanoj vrednosti i težini.

Carine i porezi mogu da se primenjuju na Pošiljke koje putuju ka zemljama Evropske unije, ili drugim destinacijama.

8. DEFINICIJE PREVOZA

INCOTERMS - OSNOVNE DEFINICIJE

EXW - Ex Works

Jedina obveza prodavca je da robu stavi na raspolaganje u svojim prostorijama ili na drugom imenovanom mestu (radionica, fabrika, skladište itd.). Kupac snosi sve troškove i rizike koji se odnose na prevoz robe od Prodavca do željenog odredišta. Ovaj izraz predstavlja minimalnu obvezu za Prodavca.

FCA - Free Carrier

Obveza Prodavca je da robu, odobrenu za izvoz, preda u nadležnost Prevozniku kojeg je kupac imenovao, na navedenom mestu preuzimanja. Strankama se savetuje da što jasnije navedu mesto preuzimanja jer u tom trenutku rizik prelazi na kupca.

CPT - Carriage Paid To

Prodavac ima iste obveze kao u CPT-u, ali je odgovoran za dobijanje osiguranja od rizika Kupca od gubitka ili oštećenja robe tekom prevoza. Osiguranje treba dobiti samo uz minimalno pokriće, a Prodavac je dužan spremiti robu za izvoz.

DAT - Delivered at Terminal

Prodavac isporučuje robu sa dolaznog prevoznog sredstva i stavlja na raspolaganje kupcu na imenovanom terminalu u određenoj luci ili mestu odredišta. “Terminal” uključuje pristanište, skladište, kontejnersko dvorište ili ulicu, željezničku stanicu ili aerodromski terminal. Prodavač je odgovoran za postupke carinjenja prilikom izvoza, a Kupac – uvoznik je odgovoran za carinjenje robe za prilikom uvoza, organizirovanje carinskih formalnosti i plaćanje uvozne carine.

DAP - Delivered at Place

Sve pošilje Speedy GONZALES otpremaju se na paritetu DAP

Prodavac isporučuje robu i stavlja je na raspolaganje kupcu na dolaznom prevoznom sredstvu spremnom za istovar na navedenom odredišnom mestu. Od Prodavaca se traži da carini robu za izvoz, a Primalac – uvoznik je odgovoran za izvršenje carinjenja i plaćanje svih carina na mestu odredišta ukoliko je potrebno.

DDP - Delivered Duty Paid

Prodavac je odgovoran za isporuku robe na navedeno mesto u zemlji uvoza, uključujući sve troškove i rizike pri dovoženju robe do uvoznog odredišta. To uključuje sve izvozne i uvozne carine, poreze i carinske formalnosti.

9. NARUČIVANJE POŠILJKE

ONLINE ZAKAZIVANJE POŠILJKE

Registrovani korisnik portala Speedy GONZALES kao ulogovan korisnik zakazuje, tj. naručuje uslugu preuzimanja pošiljke, 

Registrovani korisnik-Pošiljalac mora popuniti sve podatke kako bi sistem mogao da kreira Adresnice, i potreban set dokumenata za preuzimanje i otpremu, kao i AWB broj.

ŠTAMPANJE ADRESNICE I AWB BROJA

Prilikom Lokalnog preuzimanja pošiljke, kurir ne može da se zadržava, (sva potrebna dokumenta trebaju biti spremna za preuzimanje).

Kurir ne nosi prethodno odštampanu dokumentaciju niti nosi štampač sa sobom u svojem vozilu.

Sva dokumenta moraju biti spremna na mestu Lokalnog preuzimanja u trenutku kada dođe kurir.

LOKALNO PREUZIMANJE POŠILJKE

Lokalno preuzimanje pošiljke organizuje se na vreme, odnosno Registrovani korisnik treba da do 10h, u radnom danu kada se očekuje preuzimanje pošiljke izvrši Online naručivanje, tj. zakazivanje preuzimanja Pošiljke.

Lokalno preuzimanje može i da se zakaže jedan dan ranije.

Vreme za Lokalno preuzimanja za većinu naseljenih mesta u Srbiji treba da bude do 10h u radnom danu.

Preuzimanje Pošiljki vrši se iz svih gradskih sredina i mesta na teritoriji Republike Srbije, i to:

 • Region Vojvodine,
 • Područje Grada Beograda,
 • Jugoistočna Srbija,
 • Centralna i
 • Zapadna Srbija

PROMENA ILI OTKAZIVANJE PREUZIMANJA

Ne može se promeniti ili otkazati Lokalno preuzimanje ako je unutar zakazanog vremena za preuzimanje. U tom slučaju molimo kontaktirajte službu za korisnike preko Viber-a & WhatsApp: +381 652 652 381

REDOVNO PREUZIMANJE POŠILJKI

Ukoliko postoji dogovoreno preuzimanje, tj. redovno Lokalno preuzimanje, ali u nekom danu nema pošiljki (danas ili na određeni datum) molimo kontaktirati službu za korisnike preko Viber-a & WhatsApp: +381 652 652 381

PREVELIKA ILI ISUVIŠE TEŠKA POŠILJKA

Kurir vrši Lokalno prezimanje pošiljke do standardne težine od 25 kg bruto

Ako je pošiljka većih dimenzija ili je preteška, potrebno je posebno organizovati preuzimanje i drugo vozilo.

U tom slučaju molimo kontaktirajte službu za korisnike preko Viber-a & WhatsApp: +381 652 652 381

10. PRAĆENJE POŠILJKE

PRAĆENJE I NADZOR POŠILJKE - AWB broj

Air Waybill–AWB broj je broj tovarnog lista u međunarodnom vazdušnom avio transportu kojeg izdaje avioprevoznik. 

AWB je dokumenat koji prati pošiljku do krajnjeg odredišta. 

AWB se izdaje za svaku pošiljku posebno.

Obavezan sadržaj AWB-a regulisan je međunarodnim standardima utvrđenim od strane IATA (Udruženje međunarodnih avioprevoznika)

POGREŠNO ODREDIŠTE POŠILJKE

Prilikom praćenja pošiljke ponekad se dešava da se dobiju informacije o pošiljci koja ne ide na svoje odredište.
U nekim slučajevima u našem sistemu postoji jedan AWB broj za dve pošiljke koje putuju pod istim AWB brojem ali na različite destinacije. Iako ove informacije mogu biti zbunjujuće, vaša pošiljka biće fizički usmerena na ispravno odredište.

Iz operativnih razloga periodično se recikliraju brojevI za praćenje pošiljki – AWB. 

OBAVEŠTENJA U VEZI POŠILJKE

Status pošiljke: “Ažurirani Carinski Status”, iako je pošiljka tek napustila zemlju.

Status pokazuje napomenu prilikom obrade i dobijanja odobrenja od strane zemlje odredišta. Kliknite na Dodatne pojedinosti (+) da biste otvorili i videli dodatne informacije koje su na raspolaganju. Ova kontrolna tačka omogućuje vam da vidite vrlo rano ako postoje dodatne informacije koje se zahtevaju za potrebe carinjenja.

Status pošiljke: obaveštenje da je potrebno kontaktirati avio prevoznika.

To se obično događa ako informacije koje su dostavljene nisu dovoljne za praćenje ili uručenje pošiljke. Adresa je možda netačna ili se  traže pojašnjenja ili su potrebne dodatne informacije. Novonastalo stanje rešava se kontaktiranjem Službe za korisnike na Viber & WhatsApp: +381 652 652 381

11. NAČIN PLAĆANJA

Speedy GONZALES prihvata više postojećih i opšte prihvaćenih modela naplate naručenih usluga.

Sve usluge naplaćuju se unapred prilikom Zakazivanja pošiljke a pre Lokalnog preuzimanja. 

Sve usluge u izvozu oslobođene su od PDV-a, Čl. 24. Stav 1, Tačka 8. Zakona o porezu na dodatu vrednost Republike Srbije.

 

NAČIN PLAĆANJA

U zavisnosti od vrste Registrovanog korisnika i tipa naručene usluge pružamo sledeće modele plaćanja:

Business

 • Račun – Bankarski prenos u RSD.
 • Opšta uplatnica u Pošti-Banci, u RSD
 • Oline platne kartice u RSD
 • IPS QR code-Instant Payment System NBS u RSD

Personal

 • Opšta uplatnica u Pošti – Banci, u RSD
 • Oline platne kartice u RSD
 • IPS QR code – Instant Payment System NBS u RSD

Dijaspora

 • PayPal – Business Account u EUR

12. NOVČANE TRANSAKCIJE

IZJAVA O ZAŠTITI POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, izjavljuje:

Član 1.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, za sve korisnike iz Republike Srbije, (za Fizička i Pravna lica), poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica WSPay – CSTI GROUP d.o.o.  Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama WSPay – CSTI GROUP-a

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

Član 2.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici za sve korisnike izvan Republike Srbije, (za Fizička lica iz Dijaspore), poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom plaćanja garantuje Institucija elektronskog plaćanja: PayPal, u valuti EUR. 

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

13. IZJAVA O KONVERZIJI NOVCA

IZJAVA O KONVERZIJI

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, izjavljuje:

Član 1.

RSD – Sva elektronska plaćanja platnim karticama posredstvom portala Speedy GONZALES, za sve korisnike iz Republike Srbije, (za Fizička i Pravna lica,) biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – Dinar (RSD)

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Član 2.

EUR – Sva elektronska plaćanja posredstvom portala Speedy GONZALES, za sve korisnike izvan Republike Srbije, (za Fizička lica iz Dijaspore), vrše se platnim karticama a posredstvom Institucije elektronskog plaćanja: PayPal, iskazana u valuti EUR, i to u ime i za račun privrednog društva Net Logist doo, a na poslovni račun PayPal-a privrednog društva Net Logist doo

14. IZJAVA O REKLAMACIJI

Ukoliko Registrovani korisnik odluči da odustane od Usluge Speedy GONZALES, pre slanja pošiljke u inostranstvo, ima pravo na Reklamaciju, i povraćaj novca ili na zamenu za drugu Uslugu, ali i jedino pod uslovom da pošiljka nije najavljena u međunarodnom avio prevozu i nije generisan AWB – (Air Waybill).

IZJAVA O REKLAMACIJI

Član 1.

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, se obavezuje da Registrovanom korisniku izvrši Reklamaciju i izvrši povraćaj preuzete pošiljke ukoliko nije generisan AWB broj, i ukoliko pošiljka nije napustila prostor Republike Srbije. 

Član 2.

Ukoliko je generisan AWB broj, tj. ukoliko je već najavljena pošiljka u međunarodnom avio prevozu, a Registrovani korisnik je naknadno odlučio i podneo Zahtev za odustajanjem, za Reklamacijom, paket neće biti preuzet sa adrese pošiljaoca.

Ako je paket već preuzet, biće vraćen pošiljaocu ukoliko u međuvremenu nije napustio carinski prostor Republike Srbije.

Ukoliko pošiljka nije napustila carinski prostor Republike Srbije, Reklamacija će biti sprovedena u celosti, i novčana sredstva biće povraćena Registrovanom korisniku u celosti.

 

Član 3.

Ukoliko je pošiljka napustila carinski prostor Republike Srbije, Net Logist doo neće biti u mogućnosti da vrati pošiljku i učini Reklamaciju prethodno uplaćenih sredstava, a bez dodatnih troškova i obaveza koje padaju na teret Registrovanog korisnika.

O dodatnim troškovima Registrovani korisnik biće naknadno obavešten. 

Ako Registrovani korisnik odustane od dodatnih troškova, postupiće se u skladu sa pravilima međunarodnog avio prevoznika i pristupiti ili privremenom skladištenju ili uništenju pošiljke u inostranstvu.

Član 4.

Privredno društvo Net Logist doo,  ne odgovara za sadržaj i vrednost sadržaja pošiljke u celosti tokom procesa izvršenja Usluge.

Privredno društvo Net Logist doo ne osigurava sadržinu pošiljke u međunarodnom avio prevozu.

Procedura za Reklamaciju

Korak 1.

Registrovani korisnik podnosi Zahtev za Reklamacijom na e-mail [email protected] pri čemu dostavlja podatak broja Narudzbine, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj ima navedeni račun.

Iz razloga hitnosti, Registrovani korisnik može kontaktirati Službu podrške portala Speedy GONZALES putem SMS poruke na Telekom, Viber ili WhatsApp broj: +381 652 652 381. 

Korak 2.

Kada se dostave potrebni podatci, i nakon provere u sistemu, kreiraće se dokumentacija koja se prosledjuje na e-mail adresu Registrovanog korisnika, i vrši povraćaj novčanih sredstava.

Napomena 1.

Privredno društvo Net Logist doo, ne odgovara za oštećenja, delimična ili u celosti, za sadržaj upakovane pošiljke, kao ni za eventualno prouzrokovane zavisne a povezane događaje i novonastale relacije, u vezi sa oštećenjem pošiljke. 

15. IZJAVA O POVRAĆAJU NOVCA

Ukoliko Registrovani korisnik odluči da odustane od Usluge Speedy GONZALES, ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugu Uslugu, ali i jedino pod uslovom da pošiljka nije najavljena u međunarodnom avio prevozu i nije generisan AWB – (Air Waybill).

Novac se Registrovanom korisniku vraća na osnovu uvida u poslovni sistem za obradu podataka, nakon što se utvrdi da za predmetnu pošiljku nije generisan AWB.

IZJAVA O POVRAĆAJU NOVCA

Član 1.

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, se obavezuje da Registrovanom korisniku isplati iznos koji je uplaćen po osnovu naručene a opozvane Usluge, i to najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja upućenog preko portala Speedy GONZALES, ili sa relevantne (registrovane) e-mail adrese ili mobilnog telefona Registrovanog korisnika,  sa podnetim Zahtevom za odustajanjem, a pre generisanja AWB broja.

Član 2.

Ukoliko je generisan AWB broj, tj. ukoliko je već najavljena pošiljka u međunarodnom avio prevozu, a Registrovani korisnik je naknadno odlučio i podneo Zahtev za odustajanjem, Pošiljka neće biti preuzeta sa adrese pošiljaoca, ili ako je Pošiljka već preuzeta, biće vraćena Pošiljaocu ukoliko u međuvremenu nije napustila carinski prostor Republike Srbije.

 

Član 3.

Ukoliko je Pošiljka pomenuta u prethodnom Članu 2. napustila carinski prostor Republike Srbije, Net Logist doo neće biti u mogućnosti da vrati Pošiljku bez dodatnih troškova i obaveza koje padaju na teret Registrovanog korisnika.

O dodatnim troškovima Registrovani korisnik biće naknadno obavešten. 

U oba prethodno pomenuta slučaja, Član 2. i Član 3. – stav prvi, Registrovani korisnik nema prava na povraćaj novčanih sredstava, jer je izvršena najava međunarodnog avio prevoza i generisan AWB broj.

Procedura za povraćaj sredstava

Korak 1.

Registrovani korisnik podnosi Zahtev za odustajanjem na e-mail [email protected] pri čemu dostavlja podatak broja Narudzbine, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj ima navedeni račun.

Iz razloga hitnosti, Registrovani korisnik može kontaktirati Službu podrške portala Speedy GONZALES putem SMS poruke na Telekom, Viber ili WhatsApp broj: +381 652 652 381. 

Korak 2.

Kada se dostave potrebni podatci, i nakon provere u sistemu, kreiraće se dokumentacija tkzv. procedura za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava, koja se prosledjuje na e-mail adresu Registrovanog korisnika, i vrši povraćaj novčanih sredstava.

Napomena 1.

Plaćanje pouzećem – Povraćaj novca za Registrovanog korisnika iz Srbije, koji su plaćanje usluga izvršili u Pošti ili Banci, povraćaj novčanih sredstava vrši se uplatom na dinarski tekući račun. Nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Napomena 2.

Platne kartice – Povraćaj novca za Registrovanog korisnika iz Srbije koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog odustajanja, izuzev opisa u Član 3. Net Logist doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. 

Napomena 3.

PayPal – U slučaju povraćaja sredstava Registrovanom korisniku iz inostranstva koji je prethodno izvršio plaćanje putem Institucije elektronskog plaćanja PayPal i to na poslovni račun PayPal-a privrednog društva Net Logist doo, nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog odustajanja, izuzev Član 3. Net Logist doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko sistema PayPal na PayPal račun Registrovanog korisnika. 

Speedy GONZALES primenjuje u svemu Opše uslove i odredbe korišćenja koje primenjuju avio prevoznici u međunarodnom avio prevozu.

Ako imate nedoumica ili potrebu za savetom, obratite se našem timu putem SMS poruke na jedinstven Viber ili WhatsApp broj +381 652 652 381 ili na email: [email protected]

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES