Pakovanje pošiljki

Opšte činjenice o avio prevozu

U međunarodnom avio prevozu izuzetno je važno da pošiljke budu dobro upakovane, bezbede i sugurne, jer usled rasporeda u tovarnom prostoru, mogu da utiču na letne karakteristike aviona.

Svaka pošiljka ima svoju težinu kg i zapreminu cm3

Opšte naznake

Opšte naznake za Pakete i Dokumenta.

Pažljivo pakovanje

Paketi u avio prevozu putuju hiljadama kilometara do svog odredišta. Svi učesnici u međunarodnom avio prevozu čine sve što je u mogućnosti kako bi osigurali da pošiljke budu isporuče na vreme i u odličnom stanju.

Zato je poželjno da sadržina pošiljki bude zapakovana sa odgovarajućim materijalima kako bi stigle bezbedno i netaknuto.

Optimalno pakovanje

Optimalno (kvalitetno) pakovanje je ključno radi sprečavanja oštećenja pošiljke u avio prevozu.

Dobro pakovanje pruža zaštitu

Dobro i kvalitetno pakovanje pruža zaštitu tokom transporta. Prilikom pakovanja obratiti pažnju na sledeće:

Materijali – Za pakete uvek koristiti kvalitetne talasaste kartone. Za krhke ili teške predmete preporučuje se da karton bude od dvostrukog ili trostrukog zida.

Čvrstina – Obratiti pažnju na čvrstinu kutije. Posavetujete se sa dobavljačem kutija. U skladu sa težinom pošiljke izabrati odgovarajuće pakovanje.

Veličina – Neispunjena zapremina, (prazan prostor unutar kutije) može da se zgužva, a prepunjena kutija može da popuca. Pravilnim izborom veličine kutije izbegavaju se neželjeni slučajevi oštećenja robe.

Tehnike pakovanja

Od značaja su opšta načela koja važe za pakovanje. Obratiti pažnju na sledeće:

Ne ostavljajti prazan prostor – Važno je da se u potpunosti popuni prazan prostor unutar kutije kako bi se izbeglo pomeranje sadržaja tokom transporta.

6 cm razmaka – Sadržinu pošiljke obavezno smestiti u centar kutije, po mogućnosti na 6 cm udaljeno od bilo kakvih spoljnih zidova ili uglova.

Umotavanje i razdelnici – Prilikom pakovanja više vrsta robe u jednom paketu, obavezno umotati svaki komad pojedinačno ili odvojiti pregradnim materijalima.

Zaštita dobrim zatvaranjem

Odgovarajuće lepljive trake kao i način kako je pošiljka zapečaćena, prave znatnu razliku u zaštiti sadržaja od otvaranja ili oštećenja tokom transporta. Koristiti sledeće lepljive trake:

Trake osetljive na pritisak
– Polipropilen trake (braon plastične trake)
– Vinil lepljive trake (izolir trake)
– Papirne trake ojačane vlaknima (lepljive trake).

Izbegavati korišćenje
– Krep papirnih traka
– Celofan trake, 
– Kanapa i drugih tkanina, jer pošiljke neće biti poslate.

Lepljenje kutije – Osigurati da svi spojevi budu zatvoreni metodom H-lepljenja, što znači da su sve ivice i svi spojevi prelepljeni trakom na mestu sastavka. 

Proveriti da li je traka čvrsto pričvršćena na svim spojevima kutije.

Postavljanje nalepnice sa AWB brojem na pošiljci

Na svakoj pošiljci veoma je bitan jasan prikaz nalepnice sa AWB (Air waybill) brojem.

U vezi postavljanja nalepnica – koristite sledeća pravila:
– Nalepnica mora biti potpuno vidljiva
– Druge nalepnice ne smeju preklapati AWB
– Preventivno Copy AWB može biti i u pošiljci.
– Ako su na pošiljci potrebne i druge nalepnice izbegavajte da ih lepite na istoj površini uz AWB.

Položaj nalepnice na kutiji

AWB nalepnica postavlja se bezbedno na gornju površinu pošiljke. To omogućava da se pošiljka zadrži u uspravnom položaju tokom tranzita, koliko je god to moguće !

Zamrznuta roba - UN1845

Fiksna cena za sve zemlje sveta

Pošiljke sa SUVIM LEDOM spadaju u pošiljke sa opasnim sadržajem. 
Zapravo SUVI LED je gas CO2 u čvrstom stanju na temperaturi od -79 C dobijen na poseban tehnološki način. 

Vremenom gas iz SUVOG LEDA menja agregatno stanje i isparava, što predstavlja opasnost, u svemu  prema ICAO/IATA propisima o prevozu opasne robe u međunarodnom avio prevozu i oznaci UN 1845.

IATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz), 
ICAO (Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva).

Za pakovanje pošiljke koja sadrži SUVI LED postoji posebno akreditovani program obuke odobren od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Zamrznuta roba posebnim rukovanjem pakuje se zajedno sa SUVIM LEDOM u posebne porozne kanistere. Nakon lepljenja kanistera, postavljaju se odgovarajuće detaljne oznake sa podacima: Pošiljaoca, Primaoca i posebna oznaka UN1845.

Za sve vrste pošiljki a pre slanja potrebne su konsultacije, nabavka suvog leda, kanistera, i posebno rukovanje pri pakovanju.

Tranzitno vreme isporuke

Evropa EU
1-2 radna dana,
Evropa NON-EU
1-3 radna dana,
SAD, Kanada, Meksiko
1-4 radna dana,
Australija, Novi Zeland
1-5 radnih dana,
Ostatak sveta
1-6 radnih dana

Login

DA BI NARUČILI USLUGU MORATE BITI ULOGOVANI

Novi korisnik - Registracija

Postojeći korisnik - Login