Registracija

Korisnički detalji

Lična dokumenta korisnika / ovlašćenog lica

Separator

Net Logist doo, isključivo potražuje ove podatke za potrebe realizacije poslovnih aktivnosti u poslovima posredovanja u isporuci pošiljki u inostranstvo.  WSPay-CSTI GROUP doo i Banca Intesa ad nemaju uvid ili mogućnost raspolaganja dostavljenim podacima. Prikupljeni podaci o ličnostii ne koriste se u postupku obrade transakcija i realizacije plaćanja.

Pravni podaci

Separator

Adresa