Standardne Pošiljke

Opšte činjenice

U međunarodnom avio prevozu robe postoji izvesna standardizacija koja u znatnoj meri utiče na pravila ispune tovarnog prostora letelice a samim time i na letne karakteristike vazduhoplova. Svaka pošiljka ima svoje dve fizičke karakteristike, masu, tj. težinu u kg i Volumetričnu težinu Vt u kg.

Standardizacija Pošiljki prema Zapremini i Težini omogućava racionalnu ispunu a time i odgovarajuće standardne cene u avio prevozu.

U tom smislu veoma je poželjno da se pridržavate standardnih dimenzija Pošiljki iz naše ponude. 

Volumetrična težina

Šta je Volumetrična težina ?

Svaka Pošiljka pored težine ima i izvesnu zapreminu koja je definisana količinom prostora koji ona zauzima u letelici. Svakako je već ranije poznato da nemaju istu zapreminu ‘kilo vune i kilo gvožđa’.

Volumetrična težina je računska vrednost koja se dobija prema formuli:

 Vt = (Avisina x Bdužina x Cširina) / 5000

gde su proizvodi (A, B i C) dimenzije Pošiljke u cm, a dobijena računska vrednost za Vt u kg. Volumetrični delilac iznosi 5000 za dimenzije Pošiljki u cm.

Volumetrična ili (dimenzionalna) težina Pošiljke je računska vrednost koji odražava gustinu paketa. Uopšteno govoreći, Pošiljke manje gustine zauzimaju veći volumen prostora u poređenju sa svojom stvarnom težinom. 

Volumetrična težina se izračunava i upoređuje sa stvarnom težinom pošiljke u kg kako bi se utvrdilo koja je od ove dve vrednosti veća; 

Veća vrednost za težinu koristi se za obračun cene.

Na primer, za dimenzije Pošiljke: A=30, B=30 i C=25 cm. Volumetrična težina iznosi 4,5 kg i prema zapremini Pošiljka pripada platnom razredu Pack 5. do 5 kg. Ako je pri tome i sama težina Pošiljke do 5 kg, npr. 4,90 kg, Pošiljka potpuno zadovoljava kriterijum Pack 5. 

Stvarna težina

Stvarna težina Pošiljke

Stvarna težina je bruto težina upakovane Pošiljke sve zajedno roba sa ambalažom i trakama za lepljenje, Tako upakovana i izmerena vrednost Pošiljke ne sme preći naznačene standardne vrednosti iz ponude.

Na primer za Pack 5, ( do 5 kg bruto težine) to znači da upakovana roba sve zajedno sa ambalažom ne sme preći težinu od 5,00 kg. Zapravo, ako je pošiljka teža čak i za 50 grama, smatra se kao što i jeste, teža od 5,00 kg bruto, i po ceni prelazi u naredni platni razred, u Pack 10,  

Drugim rečima, postoji nulta tolerancija, ‘zero tolerance’ i bruto težina upakovane Pošiljke mora biti manja od standardne vrednosti za ponuđeni Pack za koji je definisana odgovarajuća cena. 

U razmatranom primeru, bruto težina pošiljke mora biti manja od 5 kg. Najbolje je u tom slučaju da pošiljka po bruto težini bude 4,90 kg.

 

Optimizacija

Standardna ponuda

Odgovarajućom optimizacijom postigli smo adekvatan odnos cene koštanja prevoza Pošiljke prema zapremini i težini, i napravili jedinstvenu ponudu, pojednostavili razumevanje i definisali standardne Pošiljke, kao: Documents i Pack 2, 5, 10, 15 i 25. 

 

STANDARDNE POŠILJKE

Tranzitno vreme isporuke

Evropa EU
1-2 radna dana,
Evropa NON-EU
1-3 radna dana,
SAD, Kanada, Meksiko
1-4 radna dana,
Australija, Novi Zeland
1-5 radnih dana,
Ostatak sveta
1-6 radnih dana

Login

DA BI NARUČILI USLUGU MORATE BITI ULOGOVANI

Novi korisnik - Registracija

Postojeći korisnik - Login