Standardne pošiljke

Opšte činjenice o avio prevozu

U međunarodnom avio prevozu izuzetno je važna standardizacija, a težina i zapremina pošiljki ograničene su prostorom unutar letelice. Samim time raspored tovara (raspored težine i zapremine) utiče na letne karakteristike aviona.

U tom smislu veoma su poželjene standardne dimenzije pošiljki sa odgovarajućom zapreminom u cm3 i težinom u kg.

Zato standardne pošiljke Speedy GONZALES postaju lake i jednostavne za korišćenje za sva Fizička lica i Dijasporu, kao i Pravna lica i Predutenike.

Volumetrična težina

Opšte činjenice o veličini i težini paketa

Svaka pošiljka ima svoju težinu kg i zapreminu cm3

Volumetrična težina je računska vrednost težine kutije i izračunava se kao proizvod (visine A, dužine B, i širine C)  u cm podeljeno sa 5000.

Vtežina = (A x B x C/ 5000   kg.

Za fakturisanje troškova u avio prevozu, uzima se veća, tj. preovlađujuća veličina za težinu. To može biti Volumetrična težina za pošiljke koje su kabaste, (koje sadrže malu težinu a zauzimaju veliku zapreminu), ili stvarna težina za pošiljke u kg.

Zapravo, podjednako su važne i dimenzije kutije i ukupna bruto težina pošiljke. 

U tom smislu veoma je poželjeno koristiti standardne pošiljke iz naše ponude sa odgovarajućom zapreminom cm3 i težinom kg.

Pre slanja sve pošiljke podležu merenju dimenzija (A x B x Ccm i stvarne težine kg..

Pakovanje pošiljki

Opšte naznake za Pakete i Dokumenta.

Pažljivo pakovanje

Paketi u avio prevozu putuju hiljadama kilometara do svog odredišta. Svi učesnici u međunarodnom avio prevozu čini sve što je u mogućnosti kako bi osigurali da pošiljke budu isporuče na vreme i u odličnom stanju.

Zato je poželjno da sadržina pošiljki bude zapakovana sa odgovarajućim materijalima kako bi stigle bezbedno i netaknuto.

Optimalno pakovanje

Kvalitetno pakovanje je ključno kada je u pitanju sprečavanje oštećenja pošiljke u avio prevozu.

Dobro pakovanje pruža zaštitu

Dobro upakovanom robom postiže se zaštita sadržaja tokom transporta. Prilikom pakovanja obratite pažnju na sledeće.

Materijali – Za pakete uvek koristite kvalitetne talasaste kartone. Za krhke ili teške predmete preporučuje se karton od dvostrukog ili trostrukog zida.

Čvrstina – Obratite pažnju na čvrstinu kutije. Posavetujete se sa dobavljačem kutija. U skladu sa težinom pošiljke izaberite odgovarajuće pakovanje.

Veličina – Neispunjena zapremina, prazan prostor unutar kutije može da se zgužva, a prepunjena kutija može da popuca. Neželjeni slučajevi se izbegavaju pravilnim izborom veličine kutije za sadržaj koji se prevozi.

Tehnike pakovanja

Od značaja su opšta načela koja važe za pakovanje. Obratite pažnju na sledeće..

Ne ostavljajte prazan prostor – Važno je da se u potpunosti popuni prazan prostor unutar kutije kako bi se izbeglo pomeranje sadržaja tokom transporta.

6 cm razmaka – Sadržinu pošiljke obavezno smestite u centar kutije, po mogućnosti na najmanje 6 cm udaljenosti od bilo kakvih spoljnih zidova ili uglova.

Umotavanje i razdelnici – Prilikom pakovanja više vrsta robe u jednom paketu, obavezno umotajte svaki komad pojedinačno ili odvojite pregradnim materijalima.

Zaštita dobrim zatvaranjem

Odgovarajuće lepljive trake kao i način kako je pošiljka zapečaćena, prave znatnu razliku u zaštiti sadržaja od otvaranja ili oštećenja tokom transporta.

Trake osetljive na pritisak – koristite sledeće lepljive trake
– Polipropilen trake (braon plastične trake)
– Vinil lepljive trake (izolir trake)
– Papirne trake ojačane vlaknima (lepljive trake).

Izbegavajte korišćenje – (pošiljke neće biti poslate)
– Krep papirnih traka
– Celofan trake 
– Kanap i druge tkanine.

Lepljenje kutije – Osigurati da su svi spojevi zatvoreni metodom H-lepljenja, što znači sve ivice i svi spojevi su prelepljeni trakom na mestu sastavka. Proverite je li traka čvrsto pričvršćena oko svih spojeva kutije.

Postavljanje nalepnice sa AWB brojem na pošiljci

Na svakoj pošiljci veoma je bitan jasan prikaz nalepnice sa AWB brojem.

U vezi postavljanja nalepnica – koristite sledeća pravila:
– Nalepnica mora biti potpuno vidljiva
– Druge nalepnice ne smeju preklapati AWB
– Preventivno Copy AWB može biti i u pošiljci.
– Ako su na pošiljci potrebne i druge nalepnice izbegavajte da ih lepite na istoj površini uz AWB.

Standardne pošiljke

Fiksna cena za sve zemlje sveta

U ponudi je 7 standardnih veličina podeljenih u dve kategorije:
Personal (Fizička lica i Dijaspora), i
Business (Pravna lica i Preduzetnici)

Pošiljke mogu biti: 
Dokumenta (0,3 – 1 – 2) kg bruto težine, i
Paketi           (25 – 1015 i 25) kg bruto težine.

Dokumenta

Fiksna cena za sve zemlje sveta

Za Fizička lica i Dijasporu:
Dokumenta   0,3 kg bruto težine
Dokumenta do 1 kg bruto težine

Za Pravna lica i Preduzetnike:
Dokumenta   0,3 kg bruto težine
Dokumenta do 2 kg bruto težine

Paketi
Personal & Dijaspora

Fiksna cena za sve zemlje sveta

Za Fizička lica i Dijasporu:

Paket do   2 kg bruto težine *

Paket do   5 kg bruto težine *

 * ili volumetrična obračunska težina

Paketi
Business

Fiksna cena za sve zemlje sveta

Za Pravna lica i Preduzetnike:

Paket do   2 kg bruto težine *

Paket do   5 kg bruto težin*

Paket do 10 kg bruto težine *

Paket do 15 kg bruto težine *

Paket do 25 kg bruto težine *

 ili volumetrična obračunska težina

Standardne pošiljke

Fiksna cena za sve zemlje sveta

Personal

Tranzitno vreme isporuke

Evropa EU
1-2 radna dana,
Evropa NON-EU
1-3 radna dana,
SAD, Kanada, Meksiko
1-4 radna dana,
Australija, Novi Zeland
1-5 radnih dana,
Ostatak sveta
1-6 radnih dana

Login

DA BI NARUČILI USLUGU MORATE BITI ULOGOVANI

Novi korisnik - Registracija

Postojeći korisnik - Login