CARINE I POREZI

Speedy GONZALES pošiljke mogu preći hiljade kilometara sofisticiranom globalnom mrežom avio prevoza da bi stigle do svojih odredišta. Mreža avio prevoznika čini sve što može kako bi osigurala da se pošiljke uvek isporuče na vreme i u ispravnom stanju.

Pakovanje sadržaja u odgovarajuću ambalažu doprinosi kvalitetu prevoza kako bi pošiljke bile sigurne i netaknute tokom transporta.

Dokumena, Rezervni delovi, Trgovački uzorci, Proizvodi i Robe

Sugerišemo da sve vrste Dokumenata i Proizvoda pakujete u standardne veličine: Koverte i Kutije: Koverte i Kutije – BOXes.

Kako se računaju carinske obaveze?

Kako se izračunavaju carine?
Obračun carina zavisi o procenjenoj vrednosti Pošiljke koja podleže carini. U svrhu ovog izračunavanja, carinskoj službi treba dati klasifikacijski kod koji je poznat kao HS kod – harmonizovanog sistema.

Bez obzira na to je li pošiljka poklon ili ne, ona još uvek mora proći postupak uvoza kako je određeno carinskim zakonom u zemlji prijema.

Pošiljka se carini na osnovu zemlje porekla, vrednosti i količine, ali ne i njene namene.

Neke pošiljke podležu carini ili porezu na robu prilikom prevoza preko međunarodnih granica.

Ovaj je sistem je uspostavila Svetska carinska organizacija i nastavlja da se razvija.

Plaćanje Carina i Poreza

Ko je odgovoran za plaćanje carina i poreza?
Plaćanje carina i poreza obično je na odgovornosti Primaoca pošiljke.

Primalac plaća carinu i poreze

Zašto se od Primaoca pošiljke traži da plaća carine i poreze?
Plaćanje carina i poreza obično je odgovornost primaoca.

Zašto nisu uključene Carine i Porezi ?

Zašto carine i porezi nisu uključene u cene prevoza?
Carinske vlasti u zemlji Prijema pošiljke određuju da li se primenjuju bilo koje carine i porezi tek kada pošiljka stigne na odredište.

To se bazira na podacima navedenim na profakturi, AWB dokumentu, carinskoj deklaraciji, posebno za svaki sadržaj pošiljke, deklarisanoj vrednosti i težini.

Carine i porezi mogu da se primenjuju na Pošiljke koje putuju ka zemljama Evropske unije, ili drugim destinacijama.

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES