DEFINICIJE USLOVA TRGOVANJA

INCOTERMS Definicije

Brižljivo pakovanje pošiljki u odgovarajuće kutije i materijale obezbeđuje da pošiljke stignu sigurno i netaknute na svoje odredište.

Dokumena, Rezervni delovi, Trgovački uzorci, Proizvodi i Robe

Sugerišemo da sve vrste Dokumenata i Proizvoda pakujete u standardne veličine: Koverte i Kutije: Koverte i Kutije – BOXes.

EXW - Ex Works

Jedina obveza prodavca je da robu stavi na raspolaganje u svojim prostorijama ili na drugom imenovanom mestu (radionica, fabrika, skladište itd.). Kupac snosi sve troškove i rizike koji se odnose na prevoz robe od Prodavca do željenog odredišta. Ovaj izraz predstavlja minimalnu obvezu za Prodavca.

FCA - Free Carrier

Obveza Prodavca je da robu, odobrenu za izvoz, preda u nadležnost Prevozniku kojeg je kupac imenovao, na navedenom mestu preuzimanja. Strankama se savetuje da što jasnije navedu mesto preuzimanja jer u tom trenutku rizik prelazi na kupca.

CPT - Carriage Paid To

Prodavac plaća teretnicu za isporuku robe prevozniku ili drugoj osobi koju je nominovao Prodavac na navedenom odredištu. Nakon isporuke rizik od gubitka ili oštećenja robe prebacuje se s Prodavca na Kupca. Ovim terminom se od Prodavca traži roba za izvoz.

CIP - Carriage and Insurence Paid To

Prodavac ima iste obveze kao u CPT-u, ali je odgovoran za dobijanje osiguranja od rizika Kupca od gubitka ili oštećenja robe tekom prevoza. Osiguranje treba dobiti samo uz minimalno pokriće, a Prodavac je dužan spremiti robu za izvoz.

DAT - Delivered at Terminal

Prodavac isporučuje robu sa dolaznog prevoznog sredstva i stavlja na raspolaganje kupcu na imenovanom terminalu u određenoj luci ili mestu odredišta. “Terminal” uključuje pristanište, skladište, kontejnersko dvorište ili ulicu, željezničku stanicu ili aerodromski terminal. Prodavač je odgovoran za postupke carinjenja prilikom izvoza, a Kupac – uvoznik je odgovoran za carinjenje robe za prilikom uvoza, organizirovanje carinskih formalnosti i plaćanje uvozne carine.

DAP - Delivered at Place

Sve pošilje Speedy GONZALES otpremaju se na paritetu DAP

Prodavac isporučuje robu i stavlja je na raspolaganje kupcu na dolaznom prevoznom sredstvu spremnom za istovar na navedenom odredišnom mestu. Od Prodavaca se traži da carini robu za izvoz, a Primalac – uvoznik je odgovoran za izvršenje carinjenja i plaćanje svih carina na mestu odredišta ukoliko je potrebno.

DDP - Delivered Duty Paid

Prodavac je odgovoran za isporuku robe na navedeno mesto u zemlji uvoza, uključujući sve troškove i rizike pri dovoženju robe do uvoznog odredišta. To uključuje sve izvozne i uvozne carine, poreze i carinske formalnosti.

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES