Drop Shipping

Drop Shipping

Za sva domaća i strana Pravna lica i Preduzetnike, NOVA usluga: Drop Shipping – iz Srbije u sve delove sveta, Evropa, SAD, Kanada, Južna Amerika, Afrika, Australija i Novi Zeland.

Pokrenite svoj novi posao, pošaljite robu, uzorke ili rezervne delove širom sveta

Iz Carinskog skladišta iz Srbiji u sve zemlje sveta.

 * Proverite listu Zabranjenih ili Ograničenih predmeta i stvari u međunarodnom avio saobraćaju.

Roba, Rezervni delovi, Trgovački uzorci

Pravna lica mogu poslati različitie vrsta robe u jednom paketu mase do 5, 10 ili 20 kg bruto težine.

Rezervni delovi, komnonente na doradu, trgovinske uzorke, trgovčku robu, i sl.

Magacini

Ranije pripremljena roba i paketi šalju se iz carinskog skladišta iz Beograda.

Usluga pakovanja uređuju se po posebnom odnosu i definisanim pravilima,

Standardne dimenzije

Svi preuzeti Paketi podležu naknadnoj proveri ukupne težine i dimenzija: A x B x C. 

Poželjno je da sva Dokumenta i Paketi budu upakovani u standardne dimenzije i odgovarajuće kutije.

Za Prava lica i Preduzetnike u ponudi suKoverte za dokumenta i Paketi d0 2, 5, 10,15 i 25 kg bruto težine.

DA BI NARUČILI USLUGU MORATE BITI ULOGOVANI

Tranzitno vreme isporuke

Evropa EU
1-2 radna dana,
Evropa NON-EU
1-3 radna dana,
SAD, Kanada i Meksiko
1-3 radna dana,
Australija, Nova Zeland
1-4 radna dana,
Ostatak sveta
1-5 radnih dana

Slanje pošiljki

Novi korisnik - Registracija

Postojeći korisnik - Login