Cargo prevoz robe

Nestandardne pošiljke 'door to door'

Pored standardnih pošiljki Speedy GONZALES svojim korisnicima u prilici je da ponudi i avio prevoz pošiljki koje imaju veći volumen ili težinu, po principu od vrata do vrata, ‘door to door’.

To praktično znači da se može sinhronizovano organizovati lolakno preuzimanje na adresi pošiljaoca, prevoz do BEG cargo terminala, izvozno carinjenje robe, rezervisanje tovarnog prostora slobodnog cargo aviona u Beogradu, međunarodni prevoz na željenu destinaciju, i stavljanje na raspolaganje lokalnom primaocu. 

Takođe, u prilici smo da organizujemo osiguranje robe u transportu i isporuku po sistemu: ‘door to door’, od vrata do vrata u zemlji i inostranstvu u svemu prema dogovorenim paritetima.

Za preciznu ponudu potrebno je dostaviti: sadržinu pošiljke, tačnu adresu mesta utovara, tačnu adresu mesta isporuke, vrednost pošiljke, dimenzije (AxBxC) sa i bez palete, težinu i bruto težinu sa paletom, kao i mesto izvoznog carinjenja robe. 

Svaka pošiljka ima dve osnovne veličine vezane za avio transport: bruto težinu robe, izražene kg i Volumetričnu težinu, tj. zapreminu cele pošiljke, dimenzije pošiljke: (AxBxC) cm3

Opšti pojmovi

Šta je suvi led - Dry Ice ?

Upotreba i Transport

Suvi led se upotrebljava za hlađenje hrane i pića, brzo zamrzavanje i transport zamrznute robe.

Pakovanje i lokalni transport suvog leda vrši se u specijalno izrađenim i izolovanim kontejnerima za čuvanje, u kojima dolazi do minimalnog gubljenja na masi suvog leda, koje iznosi od 4% do 6% dnevno.

Optimalno pakovanje i količina suvog leda

Za optimalno (kvalitetno) pakovanje zamrznute robe, da bi kao takva stigla na mesto uručenja, potrebno je držati se preporuka iz prakse. To praktično znači, da je na svaki kilogram robe potrebno staviti 3 kg suvog leda.  Kao primer: ako se šalje 1 kg malina, potrebno je u poroznu kutiju od stiropora staviti 3 kg suvog leda. 

Težina tako upakovane pošiljke iznosi: 1+3=4 kg, plus težina same ambalažne kutije, (što je dodatna težina do 1 kg).

Suvi led je ugljen-dioksid (CO2) u čvrstom agregatnom stanju na temperaturi od −79 °C. 

U normalnim atmosferskim uslovima, u procesu sublimacije prelazi direktno iz čvrstog u gasovito stanje (ne topi se kao običan led, već isparava), ne ostavlja tragove, zbog čega je i dobio naziv suvi led. 

Proizvodi se od tečnog ugljen-dioksida u kontrolisanim uslovima. Pri tom procesu prvo se dobija supstanca nalik suvom snegu, a zatim presovanjem dobija se pelet (u obliku duguljastih valjaka) prečnika 3 mm ili 16 mm..

Uslovi transporta

Kako je status pošiljke sa suvim ledom, okarakterisan kao ograničene robe, (opasne materije – jer gas CO2 isparava) to je važno napomenuti da je Pošiljalac odgovoran za: Identifikaciju, Klasifikaciju, Pakovanje, Označavanje  i Prateću Dokumentaciju.

Stiroporna kutija

Stiroporna kutija je porozni kanister odgovarajućih standardnih dimenzija, dizajnirana tako da vremenom omogući prirodno ispuštanje gasa CO2 kako bi se izbeglo nadimanje i pucanje kutije. Ni pod kojim uslovima nije dozvoljeno hermetički oblepiti stiropornu kutiju.

Stiroporna kutija - Dimenziije

Postoji nekoliko standardnih kutija koje se najčešće koriste, i to: 

SKK 7 – Unutrašnje dimenzije: Dužina 22 cm, Širina 16 cm, Visina 30 cm i Dubina poklopca 2 cm. Spoljašnje dimenzije: Dužina 30 cm, Širina 24 cm, Visina 30 cm. Korisne na primer za pošiljku do 500 grama zamrznute robe.

SKK 10 – Unutrašnje dimenzije: Dužina 27 cm, Širina 18 cm, Visina 22 cm i Dubina poklopca 2 cm. Spoljašnje dimenzije: Dužina 34 cm, Širina 25 cm, Visina 30 cm. Korisne na primer za pošiljku do 1kg zamrznute robe.

SKK 20 – Unutrašnje dimenzije: Dužina 35 cm, Širina 25 cm, Visina 22 cm i Dubina poklopca 2 cm. Spoljašnje dimenzije: Dužina 42 cm, Širina 32 cm, Visina 30 cm. Korisne na primer za pošiljku do 2kg zamrznute robe..

SKK 32 – Unutrašnje dimenzije: Dužina 54 cm, Širina 34 cm, Visina 22 cm i Dubina poklopca 2 cm. Spoljašnje dimenzije: Dužina 60 cm, Širina 40 cm, Visina 23 cm. Korisne na primer za pošiljku do 5kg zamrznute robe..

Stručno pakovanja i raspored suvog leda

Pakovanje sadržaja pošiljke vrši ovlašćeno lice sa odgovarajućim sertifikatom. Nije dozvoljeno da neko treće lice vrši pakovanje pošiljke. Od značaja su opšta načela koja važe za pakovanje i koja treba znati:

Suvi led je na temperaturi od -79°C – Rukovanje peletom suvog leda je opasno, i može izazvati promrzline. 

Ne ostavljajti prazan prostor – Popuniti stiropornu kutiju ledom, postaviti zamrznutu robu, i u potpunosti popuni prazan prostor unutar kutije kako bi se izbeglo pomeranje sadržaja tokom transporta.

6 cm razmaka – Sadržinu pošiljke obavezno smestiti u centar kutije, po mogućnosti na 6 cm udaljeno od spoljnih zidova ili uglova.

Umotavanje i razdelnici – Prilikom pakovanja više vrsta robe u jednom paketu, obavezno umotati svaki komad pojedinačno ili odvojiti pregradnim materijalima i zasuti suvim ledom.

Lepljenje pošiljke

Koriste se odgovarajuće lepljive trake kako bi pošiljka bila čvrsto zapečaćena, ali ne hermetički zatvorena. Čvrstina lepljenja je važna kako bi sadržaj bio bezbedan od otvaranja ili oštećenja tokom transporta. Koriste se sledeće lepljive trake:

Trake osetljive na pritisak
– Polipropilen trake (braon plastične trake)
– Vinil lepljive trake (izolir trake)
– Trake za lepljenje zamrznute robe (lepljive trake).

Lepljenje ivica kutije – Osigurati da svi spojevi budu zatvoreni metodom H-lepljenja, što znači da su sve ivice i svi spojevi prelepljeni trakom na mestu sastavka. 

Proveriti da li je traka čvrsto pričvršćena na svim spojevima kutije.

Postavljanje nalepnice sa oznakom UN1845

Na svakoj pošiljci bitno je pravilno postaviti nalepnice sa AWB (Air waybill) brojem i oznakom UN1845.

U vezi postavljanja AWB nalepnica – koristite se sledeća pravila:
– Nalepnica mora biti potpuno vidljiva
– Druge nalepnice ne smeju preklapati AWB
– Preventivno Copy AWB može biti i u pošiljci.
– Ako su na pošiljci potrebne i druge nalepnice izbegavajte da ih lepite na istoj površini uz AWB.

U vezi postavljanja UN8145 nalepnica – koristite se sledeća pravila:
– Nalepnica mora biti potpuno vidljiva
– Nalepnica sadrži oznaku u obliku romboida,
– Istaknuta adresa pošiljaoca i primaoca.
– Navedena količina suvog leda u kg.

Položaj nalepnice na kutiji

Nalepnica sa oznakom UN1845 postavlja se bezbedno na površinu pošiljke na kojoj nije AWB broj !

Zamrznuta roba - UN1845

Fiksna cena za sve zemlje sveta

Pošiljke sa SUVIM LEDOM spadaju u pošiljke sa opasnim sadržajem. 
Kada isparava, gas CO2 predstavlja opasnost za letelice, u svemu  prema ICAO/IATA propisima o prevozu opasne robe u međunarodnom avio prevozu i oznaci UN 1845.

IATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz), 
ICAO (Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva).

Za pakovanje pošiljke koja sadrži SUVI LED koristi se stručnost stečena na posebno akreditovanom programu obuke odobrene od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije

Za sve vrste pošiljki a pre slanja potrebne su konsultacije, nabavka suvog leda, kanistera, i posebno rukovanje pri pakovanju.

Tranzitno vreme isporuke

Evropa EU
1-2 radna dana,
Evropa NON-EU
1-3 radna dana,
SAD, Kanada, Meksiko
1-4 radna dana,
Australija, Novi Zeland
1-5 radnih dana,
Ostatak sveta
1-6 radnih dana

Login

DA BI NARUČILI USLUGU MORATE BITI ULOGOVANI

Novi korisnik - Registracija

Postojeći korisnik - Login