SLANJE OPASNIH ROBA

DHL je etablirani prevoznik opasne robe i kao vodeća transportna i logistička firma DHL Express se pridržava sledećih propisa:

 •  IATA za prevoz robe u vazdušnom saobraćaju, primenjiva u svim zemljama koje deluju u skladu s propisima ICAO i kao i svaka druga vazduhoplovna firma prema IATA propisima,
 • ADRprevoza u drumskom saobraćaju primenjivog u svim zemljama koje su usvojile konvenciju o ADR-u u svom zakonodavstvu i dodatno u Evropi, u skladu sa direktivama EU-a o prevozu opasne robe,
 •  Na sve ostalo primenjivo je nacionalno zakonodavstvo, zavisno o poreklu, tranzitu i odredištu pošiljke.

Ako niste sigurni koji se propisi odnose na vas, obratite se našoj službi za korisnike: info@gonzales.rs

Uslovi za Isporuku

 1. Zabranjene materije:
 • Opasni otpad
 • Municija
 1. Odobrenje korisnika: Prihvata se samo opasna roba od odobrenog korisnika. 
 2. U zavisnosti od:
 • DHL države/lokalne sposobnosti i ograničenja operatera
 • Tipa Proizvoda i Servisa
 1. Pošiljke opasne robe moraju se pripremiti u skladu s odgovarajućim propisima o opasnoj robi, poput IATA/ICAO:
 • Isparvno upakovano, označeno i obeleženo,
 • Popunjeni potrebni dokumenti: Izjava o otpremanju opasne robe, ako je primenjivo, mora potpisati samo pošiljalac uz pošiljku,
 • Moraju se poštovati sve varijacije stanja i rukovanja, moraju se poštovati varijacije operatora od D0, ES, D5, QY.
 1. Odobrenje prometa: Prihvataju se samo pošiljke opasne robe koje su rezervisane i odobrene od strane DHL Express-a pre preuzimanja.

Naknade za Opasnu Robu

Pošiljke opasne robe uvek podležu dodatnim troškovima.

Važne Činjenice i Informacije

Prevoz opasne robe je rizičan ako se ne upakuje ispravno ili u ne rukuje ispravno. Ako je roba sakrivena, deklarisana na pogrešan način, ostala potpuno neprijavljena, pogrešno zapakovana ili pogrešno označena, narušava se zdravlje i sigurnost. 

Da li ste znali da se aromatizovana hrana, parfemi, hemikalije i elektronska oprema mogu klasifikovati kao opasna roba? Ako razmišljate o slanju takvih roba, bilo za ličnu ili komercijalnu upotrebu; prvo proverite stručnjaka za opasnu robu u DHL Express-u. Ako imate nedoumice, potražite tehnički list sa podacima o sigurnosti materijala da biste utvrdili može li se proizvod zaista poslati i dostaviti kao uobičajeni teret. U ovom slučaju DHL Express zahteva od pošiljaoca da pošiljku deklariše kao „Nije ograničena“ – „Not Restricted“ ili „nije ograničena prema posebnoj odredbi AXX“ na tovarnom listu. 

Rezime Odgovornosti Pošiljaoca

Pošiljaoc je odgovoran za deklarisanje, pakovanje i označavanje opasne robe. DHL Express prihvata opasnu robu, ali s određenim ograničenjima za različite proizvode i usluge koji se nude i samo pod određenim uslovima. 

Izbegavajte rizik od nanošenja štete drugima i izbegavajte novčane kazne vodeći računa da vaša pošiljka ne sadrži nijedne neprijavljene ili nekompatibilne opasne materijale. Za neke se stvari može sumnjati da su opasne robe (na primer, rezervni delovi), tako da možete izbeći da se odloži ili zaustavi pošiljka dodavanjem u svoju dokumentaciju reči „Nije ograničeno“ – „Not Restricted“, kad se to odnosi na odgovarajuću vrstu robe. 

Svaka osoba, pojedinac, firma ili subjekat identificikovan kao pošiljalac na tovarnoom listu DHL Express zakonski je odgovoran da osigura 100% poštovanje IATA propisa o opasnoj robi. Ova odgovornost postoji i ako pošiljku koja sadrži litijumske baterije zapravo ne pripada ili ju je napravila osoba, pojedinac, firma ili subjekat identifikovan na tovarnom listu. 

Obratite se DHL Stručnjaku za Opasnu Robu

Ako želite poslati pošiljku sa opasnim materijama preko DHL Express-a, bitno je da se obratite stručnjaku za opasnu robu. Sa širokim iskustvom u prevozu svih vrsta opasne robe, DHL Express je savršeno mesto gde može da vam se pruži stručni savet. Ako niste sigurni koji se propisi odnose na vas, obratite se našoj Službi za korisnike: info@gonzales.rs