SLANJE OPASNIH MATERIJA

Speedy GONZALES oslanja se na etablirane prevoznike opasne robe, kao vodećih transportnih i logističkih firmi, koji se pridržavaju sledećih propisa:

 • IATA za prevoz robe u vazdušnom saobraćaju, primenjiva u svim zemljama koje deluju u skladu s propisima ICAO i kao i svaka druga vazduhoplovna firma prema IATA propisima,
 • ADR prevoza u drumskom saobraćaju primenjivog u svim zemljama koje su usvojile konvenciju o ADR-u u svom zakonodavstvu i dodatno u Evropi, u skladu sa direktivama EU-a o prevozu opasne robe,
 •  Na sve ostalo primenjivo je nacionalno zakonodavstvo, zavisno o poreklu, tranzitu i odredištu pošiljke.

Ako niste sigurni koji se propisi odnose na Vas, obratite se našoj službi za korisnike: [email protected]

Pogledajte detaljnu izjavu ZABRANJENI PROIZVODI I OPASNE MATERIJE 

Speedy GONZALES ne prihvata opasne materije

Uslovi za isporuku

 1. Zabranjene materije:
 • Opasni otpad
 • Municija
 1. Odobrenje korisnika: Prihvata se samo opasna roba od odobrenog korisnika. 
 2. U zavisnosti od:
 • Države/lokalne sposobnosti i ograničenja operatera
 • Tipa proizvoda i servisa
 1. Pošiljke opasne robe moraju se pripremiti u skladu s odgovarajućim propisima o opasnoj robi, poput IATA/ICAO:
 • Isparvno upakovano, označeno i obeleženo,
 • Popunjeni potrebni dokumenti: Izjava o otpremanju opasne robe, ako je primenjivo, mora potpisati samo pošiljalac uz pošiljku,
 • Moraju se poštovati sve varijacije stanja i rukovanja, moraju se poštovati varijacije operatora od D0, ES, D5, QY.
 1. Odobrenje prometa: Prihvataju se samo pošiljke opasne robe koje su rezervisane i odobrene pre preuzimanja. 

Naknade za opasnu robu

Pošiljke opasne robe uvek podležu dodatnim troškovima.

Važne činjenice i informacije

Prevoz opasne robe je rizičan ako se ne upakuje ispravno ili u ne rukuje ispravno. Ako je roba sakrivena, deklarisana na pogrešan način, ili je ostala potpuno neprijavljena, pogrešno zapakovana ili pogrešno označena, narušava zdravlje i sigurnost ljudi i opreme u avio prevozu. 

Da li ste znali da se u nekim slučajevima aromatizovana hrana, parfemi, hemikalije i elektronska oprema mogu klasifikovati kao opasna roba? 

Ako razmišljate o slanju takvih roba, bilo za ličnu ili komercijalnu upotrebu; blagovremeno proverite i potražite savet stručnjaka za opasnu robu. Ako imate nedoumice, potražite tehnički list sa podacima o sigurnosti materijala da biste utvrdili može li se proizvod zaista poslati i dostaviti kao uobičajena pošiljka. 

U ovom slučaju Speedy GONZALES zahteva od pošiljaoca da pošiljku deklariše kao “Nije ograničena” – “Not Restricted” ili “nije ograničena prema posebnoj odredbi AXX” na tovarnom listu. 

Odgovornost Pošiljaoca

Pošiljaoc je odgovoran za deklarisanje, pakovanje i označavanje opasne robe. Speedy GONZALES ne prihvata opasnu robu, osim u određenim ograničenjima za različite proizvode i usluge koje se nude i samo pod određenim uslovima za pošilje na suvom ledu. 

Izbegavajte rizik od nanošenja štete i izbegavajte novčane kazne vodeći računa da vaša pošiljka ne sadrži neprijavljene ili nekompatibilne opasne materijale. Za neke stvari može se sumnjati da su opasne robe (na primer, rezervni delovi), tako da možete izbeći da se odloži ili zaustavi pošiljka dodavanjem u svoju dokumentaciju reči “Nije ograničeno” – “Not Restricted”, kad se to odnosi na odgovarajuću vrstu robe. 

Svaka osoba, pojedinac, firma ili subjekat identifikovan kao Pošiljalac na tovarnom listu zakonski je odgovoran da osigura 100% poštovanje IATA propisa o opasnoj robi. 
Ova odgovornost postoji i za pošiljke koje sadrže litijumske baterije, a zapravo ne pripadaju ili je nije napravila osoba, pojedinac, firma ili subjekat identifikovan na tovarnom listu. 

Obratite se Stručnjaku za opasnu robu

Ako želite poslati pošiljku sa opasnim materijama, bitno je da se obratite stručnjaku za opasnu robu. Ako niste sigurni koji se propisi odnose na Vas, obratite se našoj Službi za korisnike: [email protected]

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES