Ukoliko Registrovani korisnik odluči da odustane od Usluge Speedy GONZALES, pre slanja pošiljke u inostranstvo, ima pravo na Reklamaciju, i povraćaj novca ili na zamenu za drugu Uslugu, ali i jedino pod uslovom da pošiljka nije najavljena u međunarodnom avio prevozu i nije generisan AWB – (Air Waybill).

IZJAVA O REKLAMACIJI

Član 1.

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, se obavezuje da Registrovanom korisniku izvrši Reklamaciju i izvrši povraćaj preuzete pošiljke ukoliko nije generisan AWB broj, i ukoliko pošiljka nije napustila prostor Republike Srbije. 

Član 2.

Ukoliko je generisan AWB broj, tj. ukoliko je već najavljena pošiljka u međunarodnom avio prevozu, a Registrovani korisnik je naknadno odlučio i podneo Zahtev za odustajanjem, za Reklamacijom, paket neće biti preuzet sa adrese pošiljaoca.

Ako je paket već preuzet, biće vraćen pošiljaocu ukoliko u međuvremenu nije napustio carinski prostor Republike Srbije.

Ukoliko pošiljka nije napustila carinski prostor Republike Srbije, Reklamacija će biti sprovedena u celosti, i novčana sredstva biće povraćena Registrovanom korisniku u celosti.

 

Član 3.

Ukoliko je pošiljka napustila carinski prostor Republike Srbije, Net Logist doo neće biti u mogućnosti da vrati pošiljku i učini Reklamaciju prethodno uplaćenih sredstava, a bez dodatnih troškova i obaveza koje padaju na teret Registrovanog korisnika.

O dodatnim troškovima Registrovani korisnik biće naknadno obavešten. 

Ako Registrovani korisnik odustane od dodatnih troškova, postupiće se u skladu sa pravilima međunarodnog avio prevoznika i pristupiti ili privremenom skladištenju ili uništenju pošiljke u inostranstvu.

Član 4.

Privredno društvo Net Logist doo,  ne odgovara za sadržaj i vrednost sadržaja pošiljke u celosti tokom procesa izvršenja Usluge.

Privredno društvo Net Logist doo ne osigurava sadržinu pošiljke u međunarodnom avio prevozu.

Procedura za Reklamaciju

Korak 1.

Registrovani korisnik podnosi Zahtev za Reklamacijom na e-mail [email protected] pri čemu dostavlja podatak broja Narudzbine, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj ima navedeni račun.

Iz razloga hitnosti, Registrovani korisnik može kontaktirati Službu podrške portala Speedy GONZALES putem SMS poruke na Telekom, Viber ili WhatsApp broj: +381 652 652 381. 

Korak 2.

Kada se dostave potrebni podatci, i nakon provere u sistemu, kreiraće se dokumentacija tkzv. procedura za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava, koja se prosledjuje na e-mail adresu Registrovanog korisnika, i vrši povraćaj novčanih sredstava.

Definicije:

’Registrovani korisnik’ – misli se na lica koja imaju registrovan i validiran nalog na Portalu Speedy GONZALES

’Usluge’ – misli se na poslove posredovanja u Uslugama isporuke dokumenata i paketa u međunarodnom transportu, pod trgovačkim nazivom: Speedy GONZALES.

‘Air Waybill’ – AWB broj je tovarni list u međunarodnom vazdušnom avio transportu kojeg izdaje avioprevoznik. AWB je dokumenat koji prati pošiljku do krajnjeg odredišta. AWB se izdaje za svaku pošiljku posebno.

Obavezan sadržaj AWB-a regulisan je međunarodnim standardima utvrđenim od strane IATA (Udruženje međunarodnih avioprevoznika)

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES