Ukoliko Registrovani korisnik odluči da odustane od Usluge Speedy GONZALES, ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugu Uslugu, ali i jedino pod uslovom da pošiljka nije najavljena u međunarodnom avio prevozu i nije generisan AWB – (Air Waybill).

Novac se Registrovanom korisniku vraća na osnovu uvida u poslovni sistem za obradu podataka, nakon što se utvrdi da za predmetnu pošiljku nije generisan AWB.

IZJAVA O POVRATU NOVCA

Član 1.

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, se obavezuje da Registrovanom korisniku isplati iznos koji je uplaćen po osnovu naručene a opozvane Usluge, i to najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana prijema obaveštenja upućenog preko portala Speedy GONZALES, ili sa relevantne (registrovane) e-mail adrese ili mobilnog telefona Registrovanog korisnika,  sa podnetim Zahtevom za odustajanjem, a pre generisanja AWB broja.

Član 2.

Ukoliko je generisan AWB broj, tj. ukoliko je već najavljena pošiljka u međunarodnom avio prevozu, a Registrovani korisnik je naknadno odlučio i podneo Zahtev za odustajanjem, paket neće biti preuzet sa adrese pošiljaoca, ili ako je paket već preuzet, biće vraćen pošiljaocu ukoliko u međuvremenu nije napustio carinski prostor Republike Srbije.

 

Član 3.

Ukoliko je pošiljka pomenuta u prethodnom Članu 2. napustila carinski prostor Republike Srbije, Net Logist doo neće biti u mogućnosti da vrati pošiljku bez dodatnih troškova i obaveza koje padaju na teret Registrovanog korisnika.

O dodatnim troškovima Registrovani korisnik biće naknadno obavešten. 

U oba prethodno pomenuta slučaja, u Članu 2 i u prvom stavu Člana 3. Registrovani korisnik nema prava na povrat novčanih sredstava, jer je izvršena najava međunarodnog avio prevoza i generisan AWB broj.

Procedura povraćaja sredstava

Korak 1.

Registrovani korisnik podnosi Zahtev za odustajanjem na e-mail [email protected] pri čemu dostavlja podatak broja Narudzbine, broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj ima navedeni račun.

Iz razloga hitnosti, Registrovani korisnik može kontaktirati Službu podrške portala Speedy GONZALES putem SMS poruke na Telekom, Viber ili WhatsApp broj: +381 652 652 381. 

Korak 2.

Kada se dostave potrebni podatci, i nakon provere u sistemu, kreiraće se dokumentacija tkzv. procedura za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava, koja se prosledjuje na e-mail adresu Registrovanog korisnika, i vrši povraćaj novčanih sredstava.

Napomena 1.

Plaćanje pouzećem – Povraćaj novca, kod plaćanja pouzećem, vrši se uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Napomena 2.

Platne kartice – U slučaju povraćaja sredstava Registrovanom korisniku koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Net Logit doo je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko platnog sistema VISA, Master Card, Maestro i sl. tj. preko Procesora, što znači da će Procesor plaćanja na zahtev Net Logist doo obaviti povraćaj sredstava na račun/karticu Registrovanog korisnika.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O FINANSIJSKIM TRANSAKCIJAMA

Sigurnost podataka prilikom plaćanja garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces obavlja od strane ChipCard-a.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu poslovanja Net Logist doo.

Svi dostavljeni Podaci čuvaju se kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

Definicije:

’Registrovani korisnik’ – misli se na lica koja imaju registrovan i validiran nalog na Portalu Speedy GONZALES

’Usluge’ – misli se na poslove posredovanja u Uslugama isporuke dokumenata i paketa u međunarodnom transportu, pod trgovačkim nazivom: Speedy GONZALES.

‘Air Waybill’ – AWB broj je tovarni list u međunarodnom vazdušnom avio transportu kojeg izdaje avioprevoznik. AWB je dokumenat koji prati pošiljku do krajnjeg odredišta. AWB se izdaje za svaku pošiljku posebno.

Obavezan sadržaj AWB-a regulisan je međunarodnim standardima utvrđenim od strane IATA (Udruženje međunarodnih avioprevoznika)

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES