OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Speedy GONZALES

Privredno društvo Net Logist doo, MB 20645385, PIB 106616720, u celosti upravlja, kreira i nudi internet interaktivnu online platformu pod zvučnim imenom: Speedy GONZALES (u daljnjem tekstu „Speedy GONZALES”) za poslove posredovanja u isporuci pošiljki u međunarodnom avio prevozu i izvozu, obezbeđujući što je moguće jednostavniji proces registracije,  naručivanja, obeležavanja, zakazivanja preuzimanja, štampanje podataka potrebnih za izvršenje, generisanje AWB broja, praćenje pošiljaka i uručenje, kao i druge funkcije povezane s osnovnim uslugama.

OPŠTI USLOVI

Član 1.

Opšti uslovi primjenjuju se na korišćenje usluga portala Speedy GONZALES, i ostalih funkcija portala od strane Registrovanog korisnika. 

Član 2.

Avio prevoz pošiljki u međunarodnom saobraćaju podleže odgovarajućim uslovima i odredbama o pružanju usluga prevoza od strane DHL Express, a koje Registrovani korisnik prihvata neizostavno i u celosti. 

Član 3.

Registrovani korisnik može koristiti usluge Speedy GONZALES samo u svrhe iznete u prvom stavu.
Nije dopušteno:
menjati, ometati, onemogućavati rad ili narušavati sigurnosne mere i kontrole Speedy GONZALES, i ostale funkcije portala;
prepravljati, izbeći, zameniti, ukloniti, deaktivirati ili na drugi način zaobići sve zaštitne mehanizme Speedy GONZALES portala
pokrenuti potprograme za ometanje, rastaviti delove izvornog koda, izmeniti osnovnu ideju funkcije algoritma i strukturne organizacije Speedy GONZALES portala.

Član 4.

Korisnik mora biti registrovan i odobren kao Registrovan korisnik za aktivno naručivanje usluga Speedy GONZALES.

Registracija novog korisnika obavlja se unošenjem potrebnih podataka u online formu za registraciju. Ispunjavanjem registracijskog obrasca i slanjem zahteva, novi korisnik prihvata Opšte uslove korišćenja. Nakon izvršene provere dostavljenih podataka novi korisnk se aktivira i postaje Registrovan korisnik.

Potvrda o registraciji i odobrenoj aktivaciji dostavlja se na e-mail korisnika. Aktivne usluge Speedy GONZALES portala dostupne su za Registrovanog korisnika.

Član 5.

Kada Registrovani korisnik naručuje usluge Speedy GONZALES, i pri tome unosi potrebne podatke za mesto i adresu preuzimanja, kao i podatke o mestu i adresi isporuke pošiljke, tj. vrši “naručivanje pošiljke”, to ne predstavlja u isto vreme i Ugovor o prevozu. 

Ugovor o prevozu biće sklopljen tek kada za označenu pošiljku Speedy GONZALES preda potrebne podatke i generiše AWB broj kod avio prevoznika. 

Generisanje AWB broja i dalji poslovi u prevozu i isporuci pošiljke, upravljaju se prema odgovarajućim Uslovima i odredbama o pružanju uslugama u avio prevozu.

Član 6.

Registrovani korisnik prihvata da Speedy GONZALES može da izmeniti funkcije i usluge, kao i cene usluga, ili da prilagodi ili izmeni portal drugim IT-rešenjem prema potrebama poslovanja u odgovaraućem trenutku.

Usluge naručene do tog trenutka biće izvršene prema prethodno postignutim uslovima pre izmena.

Član 7.

Svi tekstovi, grafička rešenja, korisnički interfejs, baze podataka, zaštitni znakovi, logotip i programski kod (“Sadržaj”) uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajn, strukturu, odabir, izražavanje, “izgled i utisak”, kao i sam raspored takvog Sadržaja na portalu Speedy GONZALES, u vlasništvu su ili pod nadzorom i licencnim pravima Net Logist doo,  i podželu zaštiti autorskih i srodnih prava, a prema Zakonima o zaštitnim znakovima te drugim pravima intelektualnog vlasništva. 

Osim kako je izričito navedeno u ovim Uslovima korišćenja platforme Speedy GONZALES, nijedan deo sadržaja nesme se kopirati, reprodukovati, ponovno objavljivati, učitavati, prenositi ili na bilo koji način distribuirati na bilo koji drugi računar, server, web stranicu ili drugi medij za objavljivanje ili distribuciju, a bez izričitog i prethodnog pisanog pristanka Net Logist doo. 

Član 8.

Registrovani korisnik odgovoran je za sve svoje lične aktivnosti sprovedene na portalu Speedy GONzALES uključujući, ali bez ograničenja, upotrebu resursa, ostavljanje potrebnih podataka, pakovanje sadržaja pošiljki, kao i drugih funkcija obaveštavanja i informisanja, a u skladu sa Zakonom zaštiti podataka o ličnosti.

Član 9.

Registrovani korisnik drži u tajnosti svoje parametre za pristup portalu, i bez dopuštenja ne sme neovlašteno prenositi svoja prava trećim licima, niti otkrivati drugim neovlašćenim korisnicima.

Registrovani korisnik priznaje vlastitu odgovornost za čuvanje, rukovanje i upotrebu podataka na portalu Speedy GONZALES, a takođe i u vezi sa sadržajem pošiljki naručenenim za preuizimanje i isporuku, pod punom materijalnom i zakonskom odgovornošću

Registrovani korisnik se slaže da će neizostavno obavestiti Net Logist doo o bilo kojem neovlašćenom korišćenju i upotrebi odobrenog naloga, (lozinke) ili bilo kakvom drugom kršenju odredaba tajnosti i sigurnosti.

Registrovani korisnik kao Pravno lice, obaveštava ovlašćeno lica o stepenu tajnosti podataka, i od ovlašćenog lica unutar svoje firme pribavlja odgovarajuće potvrde i saglasnosti.  Ovlašćeno lice u okviru Pavnog lica, kao Registrovani korisnik, a koje ima pristup portalu Speedy GONZALES, koristiti sve funkcije portala u ime i za račun Pravnog lica pod punom materijalnom i zakonskom odgovornošću, i biva odgovorno za sadržaj pošiljke.

Član 10.

Registrovani korisnik preduzima sve potrebne korake kako bi se osigrao da ne prenosi niti prima bilo kakve računarske viruse, crve ili druge programe koji bi mogli ili su namenjeni oštećenju, ometanju, presretanju ili eksproprijaciji bilo kojeg dela sistema, sadržaja podataka ili informacija koje pruža Net Logist doo.

Član 11.

Registrovani korisnik osigurava i garantuje da su sve informacije koje pruža na portalu Speedy GONZALES potpune, tačne i proverene.

Registrovani korisnik isključivo je odgovoran za bilo kakvu štetu ili posledicu koja može nastati korišćenjem lažnih, netačnih ili nepotpunih podataka, kao i za sam nedozvoljen sadržaj pošiljke.

Član 12.

Registrovani korisnik prihvata da Speedy GONZALES snosi troškove obrade zahteva za lokalno preuzimanje, i da Speedy GONZALES može zahtevati od Registrovanog korisnika nadoknadu troškova u slučaju da Registrovani korisnik ne pripremi pošiljku za preuzimanje odrećenog dana, u mestu, u zakazano vreme i datum.

Član 13.

Net Logist doo prikuplja, čuva i obrađuje lične podatke koje Registrovani korisnik pruža na platformi Speedy GONZALES, i to u meri koliko je potrebno za pružanje usluga, a u skladu sa važećim zakonima i Politikom privatnosti podataka. 

Odredbe o čuvanju i privatnosti podataka dostupni su na stranici “Zaštita privatnosti” a koja se nalazi u podnožju web stranice portala Speedy GONZALES.

Član 14.

Usluge i podaci o uslugama Speedy GONZALES pružaju se “onakvim kakvi jesu”. 

Net Logist doo u najvećoj mogućoj meri dopuštenoj zakonom, odriče se svih garancija, bilo direktnih, indirektnih, zakonskih ili drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na indirektne garancije o prodaji usluga i nepovredivosti prava trećih lica u vršenju usluga. 

Net Logist doo i ugovorno povezani partneri, njihove podružnice ili agenti ne daju nikakve izjave niti garancije o tačnosti, potpunosti, sigurnosti ili pravovremenosti izvršenja usluga, sadržaja pošiljki, ili informacija koje se pružaju van portala Speedy GONZALES

Nijedna informacija dobijena putem portala Speedy GONZALES neće stvoriti garancije za koje Net Logist doo izričito ne navodi u ovim Uslovima.

Član 15.

U meri u kojoj to dopušta zakon, ni u kojem slučaju Net Logist doo i njegovi ugovorno vezani partneri, podružnice ili agenti neće biti odgovorni za bilo koju slučajnu, indirektnu, kaznenu ili posledičnu štetu, izgubljenu dobit ili štetu nastalu zbog izgubljenih podataka ili prekida poslovanja ili na drugi način koje proizlaze iz korišćenja ili nemogućnosti korišćenja usluga Speedy GONZALES, bilo na principu garancija, ugovora, ili bilo koje druge pravne forme.

Bez ograničavanja prethodno navedenog, u meri dopuštenoj važećim zakonom, ni u kojem slučaju Net Logist doo neće snositi ukupnu odgovornost za bilo kakvu štetu (direktnu ili na neki drugi način) ili gubitak, bez obzira na oblik tužbe ili potraživanja, bilo u ugovoru, deliktu ili na drugi način, a koji premašuje vrednost od 100 EUR. 

U meri dopuštenoj zakonom, pravni lekovi navedeni u ovim uslovima su isključivi i ograničeni su na ona potraživanja koja su izričito predviđena ovim Uslovima.

Član 16.

Registrovani korisnik ovime se odriče u korist Net Logist doo u najvećoj mogućoj meri protiv svih odgovornosti, troškova, zahteva, uzroka tužbe, štete i izdataka koji su nastali ili su na bilo koji način povezani s kršenjem bilo koje odredbe iz uslova korićenja platforme Speedy GONZALES, a koji su kroz ponudu usluga nedvosmisleno i jasno istaknuti i označeni.

Član 17.

Registrovani korisnik može prekinuti upotrebu aktivnih usluga na portalu Speedy GONZALES u bilo koje vreme prema vlastitom nahođenju.

Nakon takvog obustavljanja ili raskida, Registrovani korisnik mora odmah:
(a) prestati koristiti portal Speedy GONZALES
(b) izbrisati sve kopije koje je možda napravio, kao i
(c) zatražiti formalno brisanje iz liste Registrovanih korisnika.

Registrovani korisnik se slaže da Net Logist doo neće biti odgovoran njemu niti bilo kojoj trećoj strani za bilo kakav prekid ili obustavu pristupa portalu Speedy GONZALES

Član 18.

Net Logist doo može u bilo kojem trenutku izmeniti Uslove korišćenja platforme Speedy GONZALES

Net Logist doo blagovremeno obaveštava sve korisnike o svim promenama Uslova korišćenja platforme Speedy Gonzales i to u tekstualnom obliku (npr. putem platforme ili putem e-pošte) uz naznaku “Obavešenje o promenama Uslova“). 

Promene Uslova stupaju na snagu u odnosu na korisnike, a ugovorni odnos se nastavlja pod izmenjenim Uslovima ako se Registrovani korisnik ne usprotivi tim promenama u roku od četiri (4) nedelje nakon prijema Obaveštenja o promenama putem pisanog obaveštenja.

Smatra se da je ovaj rok ispunjen sve dok se prigovor ne dostavi Net Logist doo u navedenom roku 

Net Logist doo će takođe u pisanoj formi obavesti i upozoriti Registrovanog korisnka o promenama na gore navedene posledice propusta prigovora.

Član 19.

Uslovi korišćenja portala Speedy GONZALES uređeni su zakonima zemlje u kojoj Net Logist doo ima sedište, a u meri u kojoj ti zakoni nisu u suprotnosti sa obaveznim zakonskim odredbama država članica EU-a, Povelji Ujedinjenih nacija, Ugovorima o međunarodnoj prodaji i razmeni robe, s jedne strane, i krajnjih korisnika kao primaoca pošiljki i njihovim sedištem,  mestom rada ili prebivališta u inostranstvu.

Svi sporovi koji mogu da proisteknu iz ugovornih odnosa podležu isključivoj nadležnosti suda u kojem Net Logist doo ima sedište, kao ugovorni subjekt u pružanju usluga Speedy GONZALES u posredovanju u isporuci pošiljki u međunarodnom avio prevozu.

Napomena 1.

Svi dostavljeni podaci čuvaju se kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

Definicije:

’Registrovani korisnik’ – misli se na lica koja imaju registrovan i validiran nalog na portalu Speedy GONZALES

’Usluge’ – misli se na poslove posredovanja u Uslugama isporuke dokumenata i paketa u međunarodnom transportu, pod trgovačkim nazivom: Speedy GONZALES.

‘Air Waybill’ – AWB broj je tovarni list u međunarodnom vazdušnom avio transportu kojeg izdaje avioprevoznik. AWB je dokumenat koji prati pošiljku do krajnjeg odredišta. AWB se izdaje za svaku pošiljku posebno.

Obavezan sadržaj AWB-a regulisan je međunarodnim standardima utvrđenim od strane IATA (Udruženje međunarodnih avioprevoznika)

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES