Uputstvo za Litijumske baterije

Uputstvo za litijumske baterije

Zbog sve veće brige o sigurnosti koje postavlja avio industrija, u svemu i u saglasnosti sa ICAO-IATA Propisima kojima se regulišu isporuke litijumskih baterija, znatno su pooštrene mere i avio prevoznici stoga moraju strožije sprovoditi propise.

Siguran prevoz takvog sadržaja vazdušnim putem i potpuno poštovanje ICAO-IATA Propisa zakonska je odgovornost pošiljaoca. S obzirom na tu činjenicu, IATA je izradila vodič koji pomaže avio prevoznicamia da razumeju i poštuju Propise.

Pošiljke koje sadrže litijumske baterije, za koje su potrebne oznake ‘litijumske baterije‘ ili nalepnice za ‘litijumske baterije’ zahtevaju posebno odobrenje i najavu za prevoz opasne robe.

Litijumske metalne baterije pakovane u skladu s članom II Uputstva za pakovanje 968 (labavo upakovane litijumske metalne baterije) zabranjene su u mreži avio prevoza koju koristi Speedy GONZALES.

Litijum-jonske baterije pakovane u skladu sa Uputstvom za pakovanje 965 zabranjene su u putničkim avionima.

Za dodatne informacije obratite se našem osoblju.

VAŽNO !

Litijumske baterije, za koje je poznato ili se sumnjaju da su neispravne ili oštećene, predstavljaju visoki bezbednosni rizik za osoblje i imovinu i nisu dozvoljene u avionima ni pod kojim uslovima. 

 

Kada se zna ili se sumnja da je oštećena ili neispravna litijumska baterija zatvorena u laptop računaru, mobilnom telefonu ili drugom uređaju, baterija se mora ukloniti pre predaje pošiljke.

S uvažavanjem, Vaš

Speedy GONZALES